BAŞHEKİME YAZINIZ

“Başhekime Yazın” Uygulamasına İlişkin Süreç

Hasta/hasta yakınları ve çalışanların dilek, öneri ve şikâyetlerini iletebilmeleri için web sayfamızda bulunan “Başhekime Yazın” uygulaması Başhekimlik tarafından takip edilmektedir. Dilek, öneri ve şikâyetler, Başhekimlik Özel Kalem tarafından incelenerek analiz yapılmakta ve doğrudan Başhekime iletilmektedir. Dilek, öneri veya şikâyette bulunan hasta/hasta yakınları ve çalışanlarımızın istekleri, Başhekim tarafından ilgili Birime iletilerek durumun giderilmesine/düzeltilmesine yönelik iyileştirme çalışmaları başlatılmakta ve elde edilen sonuçlar bildirimi yapan kişilere gönderilmektedir.