İç Hizmetler Birimi

Birimimiz: sekreterlik, hastabakıcı ve temizlik hizmetleri alanlarında faaliyet göstermektedir. Bünyemizde 246 sekreter, 425 hastabakıcı, 303 temizlik personeli olmak üzere toplamda 974 çalışan görev yapmaktadır. Birimimiz genel anlamda hastanemizin sekreterya hizmetleri, hasta bakım, hasta taşıma ve temizlik işlerinin organizasyonu ve bu alanlarda çalışanpersonelin sevk ve idare işlerini yapmaktadır.