Destek Hizmetleri Birimi

DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 • Destek Hizmetleri Şefliğini idare ve temsil etmek.
 • Kendisine bağlı alt birimleri sevk ve idare etmek.
 • Hastanedeki iç ve dış haberleşmenin kaliteli ve kesintisiz olmasını sağlamak.
 • Birimler için gerekli olan yastık,yorgan kılıfı ve nevresim gibi kumaşların dikilmesi için onay vermek ve dikimevi için gerekli her türlü kumaş, alet ve ekipmanı sağlamak.
 • Hastanemizde çıkan bütün kirli çamaşırların yıkanması kurutulması ve ütülenmesi için çamaşırhanenin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak.   
 • Birimlerin ihtiyacı olan tüm matbu evrakların çoğaltılması için onay verip gerekli alt yapıyı sağlamak.
 • Hastalara ait kayıtları ve kullanılan dokümanları toplayan, bu dokümanların daha sonraki  başvurularda kullanımını sağlayan hastane arşivini denetlemek ve hastalara daha iyi hizmet verebilmek için arşivde gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.
 • Hastane personeli ulaşımı için gerekli  toplu taşıma araçlarının şartname koşullarına uygun olup olmadığını takip etmek servis güzergahlarını personelimiz ulaşımı için tüm vardiya saatlerine  en uygun şekilde düzenleyip  takibini yapmak.
 • Hastanemizin güncel işlemlerinin aksamaması için 24 saat şehir içine ve şehir dışına ulaşımı sağlayacak şoför ve araçları hazır bulundurmak.
 • Hastanemize ait araçları denetlemek,gerekli hallerde bakım ve onarımını yaptırmak.
 • Arşiv Hizmetlerine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda arşivlenmesi ve imha edilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak ve kordine etmek.
 • Hastaların berber ihtiyaçları için hazırda berber bulunmasını sağlamak.
 • Tıbbi fotoğraf çekimi ve basımı ile ilgili hizmetlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Öğretim üyelerine ait kapalı otoparkın düzeninden sorumlu olmak.
 • Dış çevrede yapılacak çalışmalara yön vermek genel görünüşü düzenlemek.
 • Başhekimlikten verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.