İnsan Kaynakları Birimi

Mehmet TAŞKAYA

İnsan Kaynakları Şefi

Tel: 2009

 • Hastanede çalışan tüm personel listelerinin güncellenmesini sağlamak.
 • Açıktan veya naklen atama ile gelen personelin başlamalarını sağlamak.
 • Açıktan, yeniden veya naklen ataması yapılarak göreve başlayan idari personelin bilgi girişlerinin takibini yapmak.
 • Rektörlük tarafından bildirilen terfi işlemlerinin tahakkuk ettirilmesini sağlamak.
 • Kadrolu personelin atanması, ilerlemesi, yükselmesi, ayrılması, nakil ve görev yeri değişiklikleri, emekli olması, işten çıkarılması, cezalandırılması işlemlerine ilişkin talep ve tekliflerin Rektörlüğe sunmak ve takip etmek.
 • Aday memurların asalet tasdiki işlemleri ve diğer sicil işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.
 • Personelin özlük haklarına ilişkin iş ve işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Personelin devam durumunu denetlemek. 
 • Personelin hastalık durumunda alınan istirahat raporlarının takip edilmesi ve ilgili birimlere bildirilmesini sağlamak.
 • Tüm personelin Otomatik Geçiş Sistemine kayıtlarının sağlanması ve geçiş yetkilerinin düzenlenmesini sağlamak.
 • Personel özlük dosyalarının arşivlenmesini sağlamak.
 • Sigortalı işe giriş ve ayrılış bildirgelerinin takibini yapmak.
 • Personelle ilgili tüm yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 • Gelen – Giden resmi evrakların üst yazışmalarının yapılmasını sağlamak.
 • Yazışmaların  belirli bir plan çerçevesinde yapılmasının organize edilmesini sağlamak.
 • Gerekli görülen evrak, sevk ve tutanakların mühür işlemlerinin yapılarak ilgiliye teslim edilmesini sağlamak.
 • Hastanemiz Anabilim Dalları, Müdürlükler ve Birimler arası yazışmalarını koordine etmek ve takibini yapmak.
 • Evrakların dosyalanmasını sağlamak.
 • Cumhuriyet Savcılıkları, Emniyet Müdürlükleri ve Askeri Makamlardan gelen günlü Adli yazışmaların ilgili Anabilim Dallarına iletilmesi ve cevabının takip edilerek ilgili kuruma gönderilmesini ve arşivinin yapılmasını sağlamak.
 • İdarenin öngördüğü görevleri yerine getirmek.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili talimat, prosedür ve yasal mevzuatlara uymak.

Personel İşleri

 • Pınar YILDIRIM - 2007
 • Halime KUMRAL - 2006
 • R. Tuba ÖNCÜ - 2006
 • Mahmut ZEBEK - 2007

Yazı İşleri

 • Nurgül BARLAK - 2126
 • Neslihan ATİLA  - 2127
 • Ayşegül ÖZDEMİR - 2126
 • Namık Kemal DEMİRBAĞ - 2127
 • Sinem TAŞKAYA - 2127
 • Abdulkadir BARLAK - 2126