İnsan Kaynakları Birimi

 

  • Tüm idari personelin izin belgeleri, eğitim ve kongre izinleri, rapor işlemleri ve özlük bilgileri ile ilgili olan terfi, derece, kademe, naklen atama, intibak işlemleri takip edilmektedir.
  • Personel ile ilgili olan yazışmalar yapılmaktadır.
  • Personelin özlük bilgileri, kişisel dosyalar oluşturularak arşivlenmektedir.
  •  Hastanemizde görev yapmakta olan tüm idari personelin listeleri hazırlanır, güncellenir ve istenilen bilgiler doğrultusunda hazırlanarak sunulmaktadır.
  •  Personelin mesai giriş-çıkış takibi; yıllık izin-rapor-nöbet izinleri, saatlik izinler personel giriş çıkış takibi sistemine günlük olarak işlenip, bilgisayar ortamında takip edilerek mesai saatlerine riayet etmeyen personeller yazılı olarak uyarılmaktadır.
  • Otomatik kapı geçiş kontrolü ve yetkilendirme işlemleri birimimizce takip edilmektedir.