Bilgi İşlem Müdürlüğü

 

Hastanemizin bilişim alanındaki alt yapı (network, yazılım ve donanım) ihtiyaçlarını, gelişmiş teknolojileri kullanmak suretiyle karşılamak sunulan hizmeti kaliteli, hızlı ve kesintisiz gerçekleştirmek, idari birimlerin iş gerçekleştirme süreçlerine aynı yolla destek vermek ve kuruluş amacına uygun olarak, ileri teknolojilerle desteklediği çağdaş uygulama ve ürünleriyle Hastanemizin idari ve akademik iş süreçlerinde verimliliği arttırmak, iş süreçlerinin elektronik ve mobil ortama taşınmasını sağlayarak elektronik ve mobil Hastane oluşumuna bir idari icra birimi olarak en yüksek oranda katkı sağlamaktır.