Bilgi İşlem Müdürlüğü

 1. 1.Tsim verilerinin girilmesi (Her Ayın 1’i ile 10 ‘nu arası)
 2. 2.Laboratuvar Aylık Test sayılarının Sağlık bakanlığı sistemine girilmesi
 3. 3.HİV sayılarının bildirilmesi (Otomosyon Üzerinde Sorgulanır)
 4. 4.Parazit hastalıkları sayılarının bildirilmesi (Otomosyon Üzerinde Sorgulanır)
 5. 5.Aylık İstatistiklerin çıkartılması (poliklinik, yatan, ameliyat vb.)
 6. 6.Zehirlenme vakalarının bildirilmesi (Acilden Bildirm Geldikçe)
 7. 7.Grup D enfeksiyoz hastalıklarının bildirilmesi
 8. 8.Bulaşıcı hastalıkların otomasyon üzerinden sorgulanması ve sağlık müdürlüğüne bildirilmesi
 9. 9.Yatak sayılarının takip edilmesi ve Tsime girilmesi (Her Ay)
 10. 10.Yoğun bakım bilgilerinin sağlık bakanlığı sistemine girilmesi
 11. 11.Brifing raporunun hazırlanarak rektörlük kurumsal iletişim birimine verilmesi
 12. 12.Birim faaliyet raporunun hazırlanarak rektörlüğe sunulması
 13. 13.Hastane faaliyet raporunun hazırlanıp Kalite Birimine Sunulması
 14. 14.Suriyeli hastaların günlük olarak malatya.afetsaglik.gov.tr bildirilmesi)
 15. 15.İl sağlık Müdürlüğü tarafından istenen verilerin ve formların doldurulması
 16. 16.Halk sağlığı müdürlüğü tarafından istenen epikrizlerin gönderilmesi)
 17. 17.Devlet Protokolünün (Cumhurbaşkanı, Başbakan)  ilimize gelmesi nedeniyle alınması gereken tedbirlerle ilgili hazırlıkların yapılması Nusret Bey ile. ( İl Sağlık Acil Durum Müdürlüğünün Talebi ile)
 18. 18.112 Armakom sisteminin otomasyon üzerinde kontrolü, değişikliklerin işlenmesi ve takibi.
 19. 19.Günlük İNFLUENZA VE ABE Hastalarını Sağlık Müdürlüğüne bildirilmesi. (Günlük)
 20. 20.Kanser Takip Formu Sistemde Sorgulanıp Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
 21. 21.Menenjit, Doku ve Hücre , Göz Bankası Verilerini Sağlık Müd. Ve Sağlık Bakanlığına bildirilmesi.
 22. 22.Kurumsal Sağlık Hizmet Göstergesi ve Sağlık  Hizmetleri Değerlendirme Sorumlusu Olarak İstenilen verilerin gönderilmesi.
 23. 23.Verem Savaş ve Bulaşıcı Hastalıkları koordinatörü olarak toplantılara katılarak istenilen verilerin gönderilmesi.
 24. 24.Hocalar ve Asistanlar tarafından istenilen istatistik verilerin hazırlanması.
 25. 25.Bölümler tarafından istenen istatistik bilgilerinin verilmesi.
Paylaş: