Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


T.Ö.T.M. Döner Sermaye İşletmesi Misyonu
İnönü Üniversitesi'nin stratejik planlarının gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla, tüm birimlerin katkılarıyla elde edilen döner sermaye gelirlerini arttırmak ve katkıların adil olarak paylaşımını sağlayacak akılcı, ekonomik ve şeffaf bir yönetim için gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

T.Ö.T.M. Döner Sermaye İşletmesi Vizyonu
Yenilikçi, çağdaş ve uluslararası kalite standartlarına sahip olarak  Türkiye'nin "Referans Döner Sermaye İşletmesi" olmaktır.