Sosyal Hizmetler Birimi

Hasta ve hasta yakınlarımıza destek masası görevlileri tarafından gerekli rehberlik ve destek hizmeti verilmektedir.

  • Bedensel ve zihinsel engelli hastalarımız,

  • Yaşlı ve düşkün hastalarımız,

  • Okuma, yazma ve konuşma nedeniyle iletişim güçlüğü yaşayan hastalarımız,

  • Herhangi bir nedenle bilgi edinmek isteyen hastalarımız,

  • Tetkik ve tedavi sürecinde evrak işlemlerinde iş akışı ile ilgili sorun yaşayan hastalarımız, 

Destek masası personellerinin yardımı ile daha hızlı ve etkili hizmet almaktadır.

  Destek Masası; Hastanemiz Poliklinik girişinde hizmet vermektedir.