Sosyal Hizmetler Birimi

Birimimiz hasta ve hasta yakınlarına sunulan hizmetin, doğru ve güncel bir şekilde tanıtılmasına, hizmet sürecinde uygun ve hızlı bir şekilde yönlendirilmelerine, ortaya çıkan sorunların çözümü ve ihtiyaç duydukları yan hizmetlerin sağlanmasına yönelik çalışmaları yürütür. Çalışanların, hasta ve hasta yakınları ile doğru ve yapıcı ilişkiler kurmasına katkıda bulunur. Hasta ve çalışan memnuniyetinin üst seviyelerde olması için çalışmalar yapmaktadır.

 • Hasta ve hasta yakınlarının beklentilerini belirli yöntemlerle (anket, gözlem, başvuru formları, birebir görüşmeler vb) somutlaştırarak ilgili birimlerle ve hastane yönetimiyle paylaşmak ve çözüm önerileri sunmaktadır.
 • Hastanenin toplumsal sorumluluklarını belirlemek ve bu doğrultuda uygulanabilir projeler sunmaktadır.
 • Hastane tanıtımını en etkin şekilde gerçekleştirip, basılı tanıtım materyalleri (broşür-afiş- kitap vb.)  hazırlayıp hastane içinde dağıtımını sağlamaktadır.
 • Gerçek ve doğrulanabilir verileri kamuoyu ile paylaşarak kurumun olumlu imajını pekiştirmeyi sağlamaktadır.
 • Hastane çalışmalarını kitle iletişim araçları ile tanıtıp, basını takip etmektedir.
 • Basın bülteni, basın toplantısı, kutlama, açılış, eğlence gibi hizmetleri yerine getirmektedir.
 • Hastane içi halkla ilişkiler faaliyetlerini düzenlemektedir.
 • Hedef kitlenin beklentilerini ölçmek için araştırma yapmaktadır.
 • Kamuoyuyla etkin bir iletişim ağı kurabilmek için basılı ve medya ile olan ilişkileri planlamakta; hastane ile ilgili konularda basın organizasyonlarını yapmaktadır.
 • Hasta ve hasta yakınlarımızın, öneri ve teşekkür bildirimlerini almak amacıyla hastanemiz genelinde 27 adet dilek ve öneri kutusu bulunmaktadır.
 • Öneri Kutusu; Hastanemizin daha kaliteli sağlık hizmeti verebilmesi için konulmuştur.
 • Hastane hizmetlerinde görmüş olduğunuz aksaklıkların ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki çözüm önerileriniz,
 • Hastane hizmet kalitesini arttıracak yeni önerileriniz, Başhekimlik tarafından değerlendirilerek uygulamaya konulan önerilerin sahipleri ödüllendirilecektir.
 • Sizlere ulaşabilmemiz için lütfen öneri formlarına isim ve telefon numaralarınızı eklemeyi unutmayınız.
 • Sizlere sunduğumuz hizmet kalitesini yükseltmek, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda hizmet almanızı sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bunu yaparken de hasta ve hasta yakınlarının dilek ve önerileri bizler için en önemli kriterdir. Hastanemizden hizmet alan hasta ve hasta yakınlarının sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılmaları bizim 1. derecede görevimizdir.

 

SİZLERE UZUN ÖMÜR VE SAĞLIKLI YAŞAM DİLERİZ.