Sosyal Hizmetler Birimi

Hastane Personeline Yönelik  Psikososyal Destek Hizmetleri Birimi

Hastanemiz gerek akademik gerekse pratik tıbbi uygulamalarıyla ilimizin hatta bölgemizin en çok tercih edilen sağlık kuruluşu olduğu bilinmektedir. Bu yoğunluğu sağlanması kadar hizmet konusunda da gelen vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak önemli olduğu bilinmektedir. Hastanemizde görevli yardımcı sağlık personelleri bu hizmeti karşılamak için gerekli çabayı göstermektedir. Fakat bazı durumlarda onlarında yetersiz kaldığını görmekteyiz. Örneğin personellerimiz iş dışı günlük yaşantılarında karşılaştıkları, üstesinden gelemedikleri sorunları hastane ortamına taşımakta, bu durum yoğun iş temposuyla birleşince personelimiz gerek kendi aralarında gerekse hasta ve hasta yakınlarıyla sorunlara neden olmaktadır. Yaşanılan bu olumsuz iletişim ve ilişki örüntülerinin giderilmesi amacıyla hastane personelinin bu ihtiyacını gidermek amacıyla doğrudan ulaşabileceği psikososyal destek birimi bulunmamaktadır. Var olan bu eksikliğin giderilebilmesi için hastanemiz bünyesinde, personelin ihtiyaç halinde direkt ulaşabileceği bir psikososyal destek biriminin kurulması gerekmektedir.

Sağlık alanında yapılan bir çok hasta ve hasta yakınlarının sahip olduğu bazı haklar, hasta ve hasta yakınları tarafından yanlış yorumlanmakta, kendilerini hastane çalışanları üzerinde değişik haklara sahip olduğu düşüncesini doğurmaktadır. Bu süreçten gerek sözel ve fiziksel şiddete maruz kalan gerekse işlerini yapmasını engellenmesi gibi olumsuz sonuçlar doğrulmaktadır. Hastane personelimiz bu olumsuz durumlarda nasıl bir yol izleyeceği ve kanunu olarak ne gibi hakları olduğu konusunda destek almaları noktalarında hiçbir alternatiflerin olmadığı da bilinmektedir. Bu birim bu alanlarda personelimize destek vermeyi amaçlamaktadır.

Ayrıca hasta ile doğrudan iletişimli olan yardımcı sağlık personellerinin “tıbbi sekreter, temizlik hizmetleri, hasta bakımı, güvenlik vb.” alanda ihtiyaç analizleri yapılarak, ihtiyaçları doğrultusunda bir kereye mahsus olmayıp devamlı olarak gerekli eğitimlerin verilmesi de planlanmaktadır. 

Bununla beraber personelimizin özel günlerini hatırlamak yâda yanlarında olmak, ekip ruhu için sosyal paylaşımların oluşturulması gibi yılın belirli günlerinde etkinliklerin yapılması planlanmaktadır.

Bu hizmetlerin dışında hastanemizi tercih eden hastalarımız için de diğer kurum ve kuruluşlarla ortak etkinliklerde planlanmaktadır.


Bu sayılan hizmetlerin dışında

Hastane personelinin motivasyonunu artırıcı sportif turnuvalar, geziler, konser, film gösterimleri, söyleşi vb. alanlarda farklı çalışmalar yapmak

Hastane personelin ailesi ile ilgili eğitsel, sağlıkla alakalı sorunlarında ya da maddi konularda çözüm arayışları içeren çalışmalar yapmak.