Kalite ve Akreditasyon

Düzeltici – Önleyici Faaliyetler (DÖF)

 • Düzeltici ve Önleyici faaliyet kaydı açılması
 • DÖF ile ilgilenecek İş grubu ve görevli seçimi
 • DÖF formlarının e-mail ile ilgililere dağıtımı
 • DÖF ile ilgili iş atamaları yapılması (İŞ TAKİP Modülü ile)
 • DÖF Sonuçlanana kadar takibi ve raporlanması
 • DÖF istatistikleri

Uygunsuzluk Kayıtları

 •  Uygunsuzluk yer ve tiplerinin tanımlanması
 •  Uygunsuzluk kayıtlarının girilmesi, dönemsel bazda raporlanması
 •  Uygunsuzluktan DÖF oluşturma

Kalite Hedefleri Takibi

 •  Dönemsel kalite hedeflerinin tanımlanması
 •  Hedeflerin sonuçların kayıt ve raporlanması

Denetim Kayıtları

 •  Denetim planlarının yapılması,
 •  Denetim raporlarının kayıt ve raporlanması

Yönetim Toplantıları

 •  Yönetim gözden geçirme toplantı planlanması
 •  Toplantı notlarının kaydedilmesi ve takibi

Tedarikçi Değerleme

 •  Tedarikçi hizmet ve teslimat değerlendirilmesi
 •  Tedarikçilerin dönemsel değerlendirme raporları

ecblankPersonel Kayıtları

 •  Personelin özlük kayıtları
 •  Personel Organizasyonu

Görev Tanımları

 • Görev tanımlarının hazırlanması, onaylanması ve yayınlanması

Eğitim Kayıtları

 •  Personele verilen şirkete uyum eğitimleri ve diğer iç eğitim kurslarının planlanması.
 •  Eğitim katılım tutanak kayıt ve raporlanması

Eğitim Anketleri

 •  Personele verilen iç eğitim anket sonuçları
 •  Müşterilere verilen dış eğitim anket sonuçları

Kalibrasyon Kayıtları

 • Ölçüm cihazlarının kalibrasyon işlemlerinin planlanması, ölçümlerin kaydedilmesi ve raporlanması

Bakım Kayıtları

 • Makine ve cihaz periyodik bakım planlanması
 •  Bakım raporlarının düzenlenmesi

Tasarım

 •  Tasarım planları ve yapılacak işlerin takibi
 •  Tasarım ile ilgili toplantı notları,
 •  Tasarım doğrulama raporları