Kalite ve Akreditasyon

1. Hastanemizde hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik, etkinlik ve etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını geliştirmek,

2. Mevcut kalite standartlarında gerekli revizyon çalışmaları yapmak,

3.Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına göre yılda en az bir defa olmak üzere öz değerlendirme yapmak ve bulunan uygunsuzluklar için iyileştirme faaliyetleri başlatmak,

4.SAS çerçevesinde belirlenen tüm komitelere (Hasta Güvenliği Komitesi,  Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi ve Eğitim Komitesi vb.) üye olarak katılıp, komitelerde Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına yönelik çalışmaların koordinasyonunda görev almak,

5. Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri ve özgün uygulama yöntemleri geliştirmek,

6. Kalite göstergelerini aylık olarak takip ederek, Sağlık Bakanlığı SİYOS programına işlemek,

7. Görev alanı ile ilgili faaliyetleri takip etmek,

8. Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anketler analizleri yapmak,

9. Görev alanı ile ilgili eğitimleri düzenlemek,

10.Kalite ölçme ve değerlendirme sisteminin ilgili birimlerle işbirliği içinde kurulmasının, geliştirilmesinin sağlanması,

11. Birim kalite verilerinin izlenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve ilgili birimlere geri bildirimlerde bulunulması,

12. İdarece verilen diğer görevleri yapmaktadır.