Kalite ve Akreditasyon

Sağlıkta Akreditasyon Standartlarına göre hastanemizin mevcut durumu (hedefler, öz değerlendirme sonuçları, güvenlik raporlandırma, komite çalışma raporları, DÖF raporları, Gösterge izlem sonuçları, memnuniyet raporları vb.)  tespit edilerek, Turgut Özal Tıp Merkezi'nin, sağlık hizmetlerinde akreditasyon faaliyetlerini yürütmek amacıyla kurulan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından akredite edilmesi hedeflenmektedir.