İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı, Üniversitemiz öğretim üyeleri ve elemanları ile dünyanın farklı yerlerinde bulunan diğer araştırmacıların bilimsel araştırmalarında kullanabilmesi için web tabanlı uygulamalar geliştirmektedir. Bu web tabanlı uygulamalar kullanıcı dostu ve ücretsiz olmakla birlikte, bu uygulamalara web tabanlı olması özelliği ile de her yerden kolayca erişilebilmektedir. Bu web tabanlı uygulamalar aşağıdadır:

1. Örneklem Büyüklüğü ve Güç Analizi

Bir bilimsel araştırmaya başlamadan önce çalışmanın planlama aşamasında klinik ve istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar elde edebilmek amacıyla en az kaç birim (denek, hasta, deney hayvanı vb.) gerektiğinin belirlenmesi (teorik güç analizi) ve tamamlanan bir araştırmanın gerçekleşen gücünü ortaya koymak (deneysel güç analizi) oldukça önemlidir. Güç Analizi ve Örneklem Büyüklüğünü hesaplayabilmek için Anabilim Dalımız tarafından web tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamaya http://biostatapps.inonu.edu.tr/WSSPAS/ adresinden ulaşılabilir.

2. Sınıf Dengeleyici Analizi Uygulaması

Dengesiz sınıf problemi, makine öğrenmesi alanındaki önemli konulardan biridir. Üzerinde çalışılan veri setinde, gözlemlerin oluşturduğu sınıflardan birinin diğer gözlemlerin oluşturduğu sınıf veya sınıflara göre sayıca yüksek derecede fazla olması dengesiz sınıf problemini ortaya çıkarır. Bu problemin çözümüne yönelik birçok yaklaşım önerilmiştir. Web tabanlı yazılımımızda, bu yaklaşımlara dayalı kullanıcı dostu olan ve klinik araştırmalarda ortaya çıkan dengesiz sınıf problemini çözmek için bir uygulama geliştirilmiştir. Bu uygulamaya  http://biostatapps.inonu.edu.tr/twoclsbalancer/ adresinden ulaşılabilir.

3. Kayıp/Eksik Değer Analizi Uygulaması

Araştırmacılar yaptıkları çalışmalarda genellikle eksiksiz veri ile çalışma çabasında olsalar da bu bazen gerçekleşmeyebilir. Üzerinde çalışılmak istenilen veriler bazı nedenlerle eksiksiz bir şekilde toplanamayabilir. Özellikle büyük gruplarda yürütülen çalışmalarda eksiksiz veri setlerinin elde edilmesi neredeyse imkânsızdır. Araştırmalardan daha iyi sonuçlar elde etmek için kayıp veri atama yöntemlerine ihtiyaç vardır. Anabilim Dalımız tarafından geliştirilen bu web tabanlı yazılımda, kayıp/eksik değer atamak için çeşitli teknikler uygulayan yeni bir kullanıcı dostu bir web aracı geliştirilmiştir. Bu uygulamaya  http://biostatapps.inonu.edu.tr/KDAY/ adresinden ulaşılabilir.

4. Hipotez Testleri Uygulaması

Geçerliliği olasılık esaslarına göre araştırılabilen ve karar verebilmek için öne sürülen varsayımlara istatistikte “hipotez” denir. Örneklem dağılımlarından elde edilen istatistiklere bağlı olarak, örneklem dağılımının, parametresi bilinen kitleye ait olup olmadığı araştırılır. Hipotezlerin örneklem yardımıyla incelenmesine “hipotez testi” denir. Anabilim Dalımız tarafından geliştirilen bu web tabanlı yazılımda, istatistiksel hipotez testlerinin kolay, basit ve anlaşılır bir şekilde uygulanması ve yorumlanması amaçlanmıştır. Bu uygulamaya http://biostatapps.inonu.edu.tr/hipotez_testleri/ adresinden ulaşılabilir.

5. Kruskal Wallis Uygulaması

Üç veya daha fazla sayıda grubun karşılaştırılmasında kullanılan bu test sonucunda anlamlı bir fark bulunduğu zaman grupların ikili olarak karşılaştırılması gerekmektedir. Geliştirilen bu yazılımda kullanılabilen ikili/çoklu karşılaştırmalar için testler diğer paket programlarda olmamakla beraber, bütün işlemler daha hızlı ve tek bir seferde verilmektedir. Bu uygulamaya http://biostatapps.inonu.edu.tr/kruskalwallis/ adresinden ulaşılabilir.

 

Paylaş: