x

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 12-18 Kasım Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası kapsamında “Global Sorun: Antibiyotik Direnci ve Topluma Yansımaları” konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Yaşar Bayındır ve Prof. Dr. Yasemin Ersoy’un yaptığı panelde, aynı Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Sibel Altunışık Toplu tarafından “Antibiyotik Direncinde Neredeyiz”, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Yücel Duman tarafından “Antibiyotik Direnci ve Mikrobiyotaya Etkileri” ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Adem Köse tarafından “Doğru Antibiyotik Kullanımı: Sorunlar ve Sorumluluklar” hakkında bilgiler sunuldu. Dünyada ve ülkemizde uygunsuz antibiyotik kullanımının hastaların florasını bozarak dirençli bakterilerin baskın hale gelmesine, ilaç yan etki artışına, daha dirençli enfeksiyonların tedavisinin zorluğuna, maliyet artışına ve toplumda direncin yayılmasına neden olabileceğine dikkat çekildi.

                Avrupa’da ve OECD ülkeleri arasında en fazla antibiyotik reçetelenen ve direnç olanlarının yüksek olduğu ülkemizde Sağlık Bakanlığımızın ve ilgili birçok Kurum ve Kuruluşun konu üzerinde titizlikle durmasının yanında hekimler, hastalar ve hasta yakınları üzerine düşen sorumlulukların olduğu vurgulandı. Öğrencilere mezuniyet öncesi ve sonrasında bu konuda eğitimlerin ve farkındalığın arttırılması gerektiği, hekimlere antibiyotik reçete etmesi konusunda gelen baskıların azaltılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Tarım ve hayvancılıkta kullanılan antibiyotiklerin kontrol altına alınması, hastanelerde ve toplumda gereksiz antibiyotik kullanımının önlenmesi ve başta el hijyeni olmak üzere enfeksiyonların önlenmesine yönelik uygulamaların önemi konusunda açıklamalarda bulunuldu.

                Milyonlarca yıl önce bakterilerin ve direnç mekanizmalarının var olduğu, antibiyotik kullanımı ile duyarlıların ortamdan uzaklaşıp, dirençli bakterilerin baskın hale geldiği vurgulandı. Yararlı bakterilerin insanlar için ne kadar önemli olduğu belirtildi.

                Son olarak, antibiyotik kullanım zorunluluğu varsa doğru ilacın seçilmesi, doğru yoldan verilmesi, yan etkilerin takip edilmesi ve doğru sürede verilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekildi.

 

Paylaş: