x

Tüm Polikliniklerde Sadece Randevulu Hastalara Bakılacaktır

Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ve Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik Dosyaları Hastanemiz web sayfasında ONLINE İŞLEMLER menüsü altında yayınlanmıştır.

Paylaş: