İnönü Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Klinik Araştırmaları Etik Kurulu  Malatya ilinde  İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 17/01/2020 tarihli ve 77979112-514.10-E.83  sayılı Genel Müdürlük onayına istinaden 9 Mart 2019 tarihli ve 30709 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince kurulmuştur. Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

İlgili duyuru için tıklayınız

Paylaş: