x

Doçentlik ünvanı alan Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Koray KUTLUTÜRK'ü

tebrik eder, çalışma hayatında başarılar dileriz.


Başhekimlik

Paylaş: