Kemik İliği Nakli

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZİ KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ

Hematoloji bölümü başta Kan kanserleri (Lösemiler), Lenf kanserleri (Lenfomalar), Kemik iliği yetmezlik sendromları (MDS) ve Myeloproliferatif hastalıklar  gibi bir çok kanser hastalığı tedavisi ile uğraşan bir bilimdalıdır. Bu kanser hastalıkları dışında her türlü kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, kansızlıklar ve kemik iliği tembellikleri gibi bir çok hastalığın takip ve tedavisi bölümümüz tarafından yapılmaktadır. Günümüzde Lösemi, Lenfoma, MDS ve Myeloproliferatif hastalıkların tedavisinde kemoterapi uygulaması ana tedavi seçeneğini oluşturmakla birlikte bu hastaların önemli bir kısmında hastalığı vücuttan tamamen atabilmek için (küratif tedavi) kemik iliği nakli yapılması gerekmektedir. Bilindiği gibi otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı olmak üzere çeşitli kemik iliği nakilleri yapılmaktadır. Bu nakillerin herbirinin kendi içerisinde  başarı ve riskleri bulunmaktadır. Bu nakillerin hematologlar tarafından tercih edilmesinde  hastanın yaşı, hastalığı ve uygun ilik olup olmaması  rol oynamaktadır. Merkezimizde de tedavi ve takibi yapılan bu hastalar ayrı ayrı değerlendirilerek nakle ihtiyaç olup olmadığı, eğer nakil yapılacaksa hangi tip naklin yapılacağı Sağlık bakanlığı mevzuatı içerinde kemik iliği nakli konseyi tarafından kararlaştırılmaktadır.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kemik İliği Nakli Merkezin kendi içinde yapılanmasını tamamlayarak 2010 yılında Sağlık Bakanlığından ruhsat almış ve kemik iliği nakline başlamıştır. Kemik iliği nakil merkezimizde otolog, allojenik, haploidentik ve akraba dışı  kemik iliği nakli başarılı bir şekilde yapılmaktadır. 2014 yılında 2 haploidentik, 27 allojenik, ve 38 otolog olmak üzere toplam 67 kemik iliği nakli yapılmıştır. 2015 yılında  akraba dışı kemik iliği nakli de merkezimizde  yapılmaya başlanmıştır. Haziran 2015 içerisinde 2 tane akraba dışı nakil yapılmıştır. Bu hastalardan birine uygun ilik  Almanya’dan diğerine ise Amerika’dan getirilerek tarafımızdan, bu merkezde kemik iliği nakli yapılmıştır. 2015 yılında toplam 67 hastaya kök hücre nakli yapılmıştır. 2016 yılında toplam 74 hastaya kök hücre nakli yapılmıştır. Bunların 25’i allojenik, 45’i otolog, 5 tanesi akraba dışı, bir tanesi haploidentik nakildir. Merkezimizde ruhsat alındıktan sonra bugüne kadar toplam 301 hastaya kemik iliği nakli yapılmıştır. Kemik iliği nakli ile ilişkili ölüm oranlarımız Amerika ve Avrupa standartlarındadır. Merkezimizde Prof. Dr. Mehmet Ali ERKURT,  Prof.Dr. İrfan KUKU, Prof.Dr. Emin KAYA ve olmak üzere 3 öğretim üyesi ile beraber 1 uzman doktor, terapötik aferez teknik sorumlusu, kemik iliği nakli koordinatörü,  9 hemşire ve 2 hizmetli personel görev yapmaktadır. Merkezimizde hali hazırda 12 tane hasta yatağı mevcuttur. 1 yıl içerisinde tamamlanacak olan Onkoloji hastanesi ile kemik iliği nakli yatak sayımız 26’ya yükselecektir. Hastanemiz her türlü kemik iliği naklini yapmaya yeterli donanıma ve personele sahiptir. Merkezimizde bu yıl içerisinde Sağlık turizmi olarak komşu ülkelerden gelecek olan kemik iliği nakli hastalarına hizmet verilmeye başlanacaktır. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Erişkin kemik iliği nakli merkezi, kemik iliği nakli alanında Türkiye’de önde gelen merkezlerden biridir ve sağlık turizmi alanında da iddialı olmaya devam edecektir.
 

Hastalıklara göre tedavi ve takip süreleri

Multiple Myeloma

Hastalara 4 kür(ay) Bortezomib, siklofosfamid ve deksametazon tedavisi aldıktan sonra otolog kök hücre nakli (OKİT) yapılır. Her kür 21 gün sürer ve hasta taburcu edilerek bir hafta dinlendirildikten sonra diğer küre geçilir. Her kür toplam 1 ay sürer.  Uygun hastalarda 1. 4. 8. ve 11. günlerdeki tedaviler ayaktan verilebilir. Uygun olmayan hastalar tüm tedavileri yatarak almak zorundadır.  Hastaya 4 aylık tedaviden sonra hasta remisyonda ise otolog kök hücre nakli yapılır. Kök hücre toplama (Mobilizasyon) ortalama 15 gün sürer. Hazırlama rejimi olarak Melphalan kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir Multiple Myeloma hastasının tanı konulduktan ortalama 5-6 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Akut Myeloblastik Lösemi (AML)

Hastalar bir kür remisyon-indüksiyon tedavisi (3+7) alır. Ortalama hastanede yatış süresi  1 aydır. Sonra bir kür de konsolidasyon tedavisi olarak yüksek doz sitarabin tedavisi alır. Ortalama yatış süresi 1 aydır. Hastalar her kürden sonra 1 hafta taburcu edilerek dinlendirirlir. Remisyonda olan hastaya tam uyumlu ise kardeş donörden (10/10) kemik iliği nakli yapılır. Kardeşten tam uyumlu donör yoksa akraba dışı veya haploidentik (kısmi uyumlu) donörden kemik iliği nakli yapılır. Bu tedavi de ortalama 1 ay sürer. Bir AML hastasının tanı anından ortalama 3-4 ay sonra tedavisi tamamlanır. Hastalar nakil sonrası özellikle ilk 100 gün haftada bir gün olmak üzere, toplam 6 ay boyunca takip edilir.

Akut Lenfoblatik Lösemi (ALL)

Hastalar performans statusa göre 2 kür CALGB veya Hyper CVAD gibi bir rejim alır. Bu tedaviler ortalama 2 ay sürer. Hastalar her kürden sonra 1 hafta taburcu edilerek dinlendirirlir. Remisyonda olan hastaya tam uyumlu ise kardeş donörden (10/10) kemik iliği nakli yapılır. Kardeşten tam uyumlu donör yoksa akraba dışı veya haploidentik (kısmi uyumlu) donörden kemik iliği nakli yapılır. Bu tedavi de ortalama 1 ay sürer. Bir AML hastasının tanı anından ortalama 3-4 ay sonra tedavisi tamamlanır. Hastalar nakil sonrası özellikle ilk 100 gün haftada bir gün olmak üzere, toplam 6 ay boyunca takip edilir.

Burkit Lenfoma

Hastalar 4 kür CODOX-M/IVAC kemoterapisi alır. Her kür 21 gün sürer. Her kürden sonra hastalar taburcu edilerek 1 hafta dinlendirilir. Bu tedavi ortalama 4 ay sürer. Kök hücre toplama (Mobilizasyon) ortalama 15 gün sürer. Hazırlama rejimi olarak Bu-CY-Eto rejimi kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir Burkit Lenfoma hastasının tanı konulduktan ortalama 5-6 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Nüks Non Hodgkin ve Hodgkin Lenfoma

Hastalara 2 kür DHAP rejimi verilir. Her kürden sonra hastalar taburcu edilerek 1 hafta dinlendirilir. Bu tedavi ortalama 2 ay sürer. Hastalarımızda DHAP sonu mobilizasyon yapılır bu yüzden, ek mobilizasyon rejimine gerek kalmamaktadır. Hazırlama rejimi olarak Bu-CY-Eto rejimi kullanılarak OKİT yapılır. OKİT yapıldıktan sonra ortalama 15-21 gün sonra hastalar taburcu olur. Bir nüks lenfoma hastasının tanı konulduktan ortalama 3 ay sonra tedavisi tamamlanır.

Merkezimizde ayrıca ilaç tedavisine cevap vermeyen Kronik Myelositer Lösemi, Aplastik Anemi, Myelodisplastik Sendrom, Talasemi, Solid tümörler ve Myelofibrozis hastalarına da kemik iliği nakli yapılmaktadır.

مركز زراعة ونقل نقي العظام في جامعة اينونو مركز تورغوت اوزال للبحوث الطبية