KOHLEAR İMPLANT(BİYONİK KULAK)

İŞİTME ENGELLİLER İÇİN BİR UMUT;

İşitme kaybı toplumda yüksek oranlarda görülen bir engeldir. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğünün verilerine gore doğuştan işitme kaybı görülme oranı 10.000 doğumda 30’dur ve bu oran doğumda görülen yarık damak, down sendromu, uzuv anomalileri gibi diğer anomalilerin görülme oranının çok üzerindedir. Bu nedenle de 2004 yılında Sağlık Bakanlığı bazı Üniversitelerle ortaklaşa olarak ulusal yeni doğan işitme taraması protokolünü başlatmış ve ülke çapında tüm yeni doğan bebeklerin bu taramadan geçirilmesi planlanmıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Anabilim dalı olarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dallarının destekleri ile başlangıçta hastanemiz çapında ferdi uygulama olarak yenidoğan işitme taraması programına başlanılmıştı. 2009 yılında KBB Anabilim Dalından bir öğretim üyemizin Sağlık Bakanlığının düzenlediği Yenidoğan İşitme Taraması Eğitici Eğitimini tamamlamasını takiben hastanemiz ulusal tarama programına dahil olmuş ve ileri tanı ve tedavi merkezi olarak programda yerini almıştır.

Son yıllarda koklear implant (biyonik kulak) uygulanımının gündeme gelmesi ve yaygınlaşması ile doğuştan çok ileri derecede işitme kaybı olan ve bunun sonucu olarak da konuşma yeteneğini kazanamayacak durumdaki engelliler için bir umut doğmuştur. 

Koklear İmplant, işitme cihazlarından yarar sağlayamayan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olanlara yardımcı olmak için tasarlanmış elektronik bir aygıttır. Koklear İmplant sistemi günlük sesleri şifrelenmiş elektriksel uyarımlara dönüştürür. Uyarımlar işitme sinirini uyarırlar ve beyin onları ses olarak algılar.

Koklear İmplant sistemi iki kısımdan meydana gelir:

  • Operasyon ile yerleştirilen iç kısım-İmplant,
  • Konuşma işlemcisi olarak isimlendirilen dış kısım.

Koklear implant uygulanmış bir kişide sesler, implantın alıcısında yer alan mikrofon tarafından alınarak elektriksel sinyallere dönüştürülür. Bu sinyaller konuşma işlemcisine iletilerek burada kodlanır. Bu uyarımlar ameliyatla kokleaya yerleştirilmiş olan elektrodlara yollanır. İşitme siniri bu uyarımları alarak beyine yollar. Beyin de bu sinyalleri ses olarak algılar.

 Koklear implanttan doğuştan işitme kaybı olan çocuklar, sonradan işitme kaybına uğrayan çocuklar ve erişkinler yararlanabilir. Koklear implant, iç kulaktan kaynaklı bir nedenle işitme kaybı  mevcutsa ve işitme cihazı ile yeterli konuşma bilgisi alınamıyorsa uygundur. Kişinin bu uygulamadan ne kadar yararlanabileceğini tam olarak tahmin etmek zordur. Ancak doğuştan işitme kaybı olan çocuklara mümkün olduğunca küçük yaşta implant uygulanımı yapılabilirse büyük yarar sağlarlar. 5 yaştan sonra yarar sağlama oranı çok düşmektedir. O nedenle doğuştan işitme kaybı olanlarda 5 yaş öncesi, tercihen 3 yaşın altında koklear implant uygulanması tercih edilmektedir.  Ancak iyi ayarlanmış bir işitme cihazı ile kişi yeterince işitebiliyorsa ve anlayabiliyorsa koklear implant uygulanımına gerek yoktur.  İşitme kaybının ana nedeni iç kulak değilse veya çeşitli iç kulak anomalileri mevcutsa bu hastalarda koklear implant uygulanımı fayda görmeyebilir. Bu durumlarda bazan farklı yaklaşımlar gündeme gelebilir.

Konuşmayı öğrendikten sonra herhangi bir yaşta herhangi bir nedenle işitmesini kaybedenler de koklear implant uygulanımından yarar sağlarlar. Ancak ne kadar uzun sure ileri derecede işitme kaybı yaşanmışsa koklear implanttan yararlanma olasılığı o kadar azalmaktadır. O nedenle erken dönemde implant tatbiki daha faydalı olabilmektedir.

Koklear implant uygulanımı sonucu elde edilen yararlara bakıldığında; neredeyse tüm kullanıcılar, daha çok çevresel sesler duyma yeteneğine ulaşacaklarından, İmplant'tan yarar sağlarlar. Böylece kişinin çevresi ile daha yakın ilişki içinde olması mümkün olur. Trafik, alarm, siren gibi sesleri duyacaklarından kişiler daha güvenli  olacaklardır. Ayrıca kullanıcıların tama yakını koklear implant vasıtasıyla konuşma seslerini işiteceklerdir. Ancak unutulmamalıdır ki konuşma seslerinin anlaşılması özellikle çocuklarda belirli bir zaman alacaktır ve bunun için de çocuklara özel eğitim verilmesi gerekecektir.  İmplant uygulanımı sonrası çoğu kullanıcılar için günlük yaşamında ileşitimi çok kolaylaştırır.  Zamanla dudak okuma yapmaksızın konuşmayı anlayabilme başarıldıktan sonra bazı kullanıcılar telefon görüşmesi yapabilme yeteneğini de kazanabilmektedirler. İşitmenin sağlanması ile beyindeki ilgili alanların uyarılması sonucunda konuşma da gelişmekte ve implant uygulanımı sonrasında bu çocuklar sağır ve dilsiz damgasını yemekten kurtulabilmektedirler.

Koklear implant uygulanımına karar verebilmek için hastanın içerisinde deneyimli uzman KBB doktoru, odyolog, psikolog, radyolog gibi elemanların bulunduğu bir ekip tarafından iyice değerlendirilmesi, uygun hasta seçimi ve başarılı sonuç için gereklidir.  Bu değerlendirmelerde cihassız ve cihaz ile birlikte duyma eşiklerinin belirlenmesi, işitme sinirinin fonksiyonunun değerlendirilmesi, ek engel ve ihtiyacının varsa belirlenmesi, işitme kaybı sebeplerinin araştırışması, genel sağlık durumunun ve kulakların durumunun ortaya konması, çekilen BT ve MR ile iç kulak ve işitme sinirinin ortaya konması, konuşma ve dil gelişiminin değerlendirilmesi ve eğitim ihtiyaçlarının saptanması gereklidir.

Tüm değerlendirmeler yapılıp koklear implant uygulanımı kararı verilen hastaya deneyimli bir KBB uzmanı tarafından genel anestezi altında operasyon planlanır. Operasyon yaklaşık olarak 2-4 saat surer.  Kulak arkasından yapılan bir girişim ile once cihazın alıcısına kulak arkasında uygun yer hazırlanır sonrasında da  iç kulağa açılan delikten elektrotlar ilerletilerek kokleaya yerleştirilir.  Ameliyat alanı kapatılmadan once yerleştirilen elektrodların fonksiyonu test edilir. Birkaç gün içerisinde de hastalar taburcu edilir. Ameliyattan 4-6 hafta sonra konuşma işlemcisi, normal bir işitme cihazı yerleştirir gibi takılarak sesler hastayı rahatsız etmeyecek şekilde duyulabilir haliyle ayarlar yapılır. Bundan sonra kişiye özel eğitim vermek ve dönem dönem de cihazın ayarlarını kontrol ederek gerektiğinde yeniden ayarlamak gerekir. Özellikle çocuklar için düzenli konuşma ve dil terapisi gereklidir. Burada ailenin ilgisi ve gayreti çok önemlidir. İlgili ve gayretli bir ailenin çocuğu eğitim süreci sonunda işitme sorunu olmayan yaşıtları ile birlikte aynı okullara gidebilir hale gelebilmektedir.

Doğuştan işitme kaybı olan dolayısıyla da işitemeyen ve konuşamayan çocukları işitebilir ve konuşabilir hale getirip topluma kazandıran, zamanında işitebilir ve konuşabilir olup da herhangi bir sebepten dolayı işitmesini kaybeden erişkin bireyleri de tekrar işitebilir hale getirip toplumdan kopmalarını önleyen koklear implant uygulanımı  Turgut Özal Tıp Merkezi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalımızda 2008 yılından beri yapılmaktadır.  Gerekli kurullar tarafından değerlendirilerek koklear implant uygulanımı gereklidir şeklinde raporunu alan hastalardan Aralık 2008-aralık 2010 tarihleri arasında doğuştan işitme kayıplı 9 çocuğa ve sonradan işitmesini kaybeden 3 erişkine olmak üzere toplam 12 hastamıza bu ameliyat ekibimiz tarafından başarıyla uygulanmış olup bu hastalarımızın takiplerinde çok olumlu gelişmeler büyük bir mutlulukla gözlemlenmektedir.