Yanık Ünitesi

  • Hemşire Sayısı: 7
  • Görevli Personel Sayısı: 3
  • Halen yanık ünitesi Hastane enfeksiyon komitesinin yaptığı aylık rutin denetimlere tabi olmaktadır. Herhangi bir enfeksiyon tehlikesi ve / veya varlığı halinde gerekli önlemler zamanında alınmaktadır.
  • Hastane kalite konseyi çalışmaları diğer bölümlerde olduğu gibi yanık ünitesi içinde devam etmektedir.
  • Yanık ünitesinde yara bakımı için alınan 10 dan fazla sayıda çeşitli bakım ürünleri ile tedavi uygulamaları sağlanmaktadır.Bunlar içinde “deri eşdeğeri” uygulamaları ilk olarak Ağustos ayından beri uygun hastalarda yapılmaya başlanmıştır.
  • Gereken her hastada taburcu esnasında tedavi edilen vücut bölgesine uygun yanık bası giysi tedavisi verilmektedir.