Birim Hakkında

Sağlık Kurulu Başkanlığı 30 Mart 2013 tarih ve 28603 sayılı resmi gazete ve rapor tanzim edilmesine yönelik   resmi kurumların ilgili mevzuatlarına istinaden

    maluliyet,
    engelli,
    medikal malzeme ,
    durum bildirir,
    istirahat,
    diyaliz
    işe başlama, işe müracaat, silah ruhsatı, sürücü olur, gemi adamı olur, silahlı-silahsız özel güvenlik olur, okul kayıt ve benzeri sağlam raporlarının tanzim edildikten sonra onaylanması ve arşivlenmesi ile yetkilendirilmiştir.

Sağlık Kurulu halen bir birim sorumlusu ve iki memur ile hizmet vermeye devam etmektedir.

Sağlık Kurulu Heyeti Perşembe günü toplanmaktadır. İlgili klinik branşlarca değerlendirilip Sağlık Kurulu Heyetinde durumunun görüşülmesine karar verilen  hastaların(Heyet Raporu alacak hastalar) gerekli belgelerinin ön incelemesi için  en geç bir gün öncesine kadar (Çarşamba saat:15:00)  Sağlık Kurulu Başkanlığı'na müracaat etmesi gerekmektedir.