Kalite Hizmet Standartları

İlaç Raporları (Tek İmza)
*Medula kaydı verildikten sonra uzman doktor tarafından onaylanan rapor.
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
İlaç Raporları (Üç İmza)
* Medula kaydı verildikten sonra üç uzman doktor tarafından onaylanan rapor.
*2 adet fotoğraf
*İlgili Anabilim Dalının Muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
Durum Bildirir (Tek İmza)
*Uzman doktor tarafından verilen  rapor.
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
Durum Bildirir (Üç İmza)
*Üç uzman doktor tarafından imzalanan rapor.
* 2 adet fotoğraf  
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
İstirahat Raporu (Tek İmza)
*Uzman doktor tarafından verilen rapor.
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
 İstirahat Raporu(Üç İmza)
* Üç uzman doktor tarafından onaylanan rapor.
* 2 adet fotoğraf
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
Medikal Malzeme Raporları
* Üç uzman doktor tarafından onaylanan rapor.
*-2 adet fotoğraf
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra bir gün
 
 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi (Dilekçe ile başvuran hastalar)
*Talep Dilekçesi
*4 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Kimlik belgesi fotokopisi
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra 10 gün
 
 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi (2022 sayılı yasadan yararlanacaklar için )
*İkamet ettiği adresin bağlı bulunduğu Defterdarlıktan veya Mal Müdürlüğünden hastanemize yazılmış üst yazı
*4 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Kimlik belgesi fotokopisi
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra)10 gün
 
 
Engelli Sağlık Kurulu Raporu Düzenlenmesi (Gelir Vergisinden muaf olacak hastalar için)
*Bağlı bulunduğu Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğünden hastanemize yazılmış üst yazı
*4 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Kimlik belgesi fotokopisi
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra 10 gün
 
 
Maluliyet Tespiti Raporu Düzenlenmesi SGK  (Sosyal Güvenlik Kurumu) İl Müdürlüğünden başvuran hastalar için
*Bağlı bulunduğu SGK İl Müdürlüğünden hastanemize yazılmış üst yazı
*2 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Kimlik belgesi fotokopisi
*İlgili klinik branşın muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra on gün
 
 
Sağlık Kurulu Raporu (İşe Giriş, Okula kayıt vb.)
*Talep Dilekçesi
*2 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Vezne Makbuzu
*Kimlik belgesi fotokopisi
*Muayene ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra 1-2 gün
 
 
Silah Ruhsatı Raporlarının Düzenlenmesi
*Talep Dilekçesi
*2 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Vezne Makbuzu
*Kimlik belgesi fotokopisi
*Muayene ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra 1 gün
 
 
Silahlı – Silahsız Özel Güvenlik Raporları
*Talep Dilekçesi
*2 adet fotoğraf (son 6 aylık)
*Vezne Makbuzu
*Kimlik belgesi fotokopisi
*Muayenesi ve tetkiklerin tümü tamamlandıktan sonra 1-2 gün
  
İlk Müracaat Yeri                           İkinci Müracaat Yeri
HasanBAŞAR                             Yrd.Doç.Dr. Recep BENTLİ                                                        
Sağlık Kurulu Sorumlusu         Sağlık Kurulu Başkanı
Adres   :         Turgut Özal Tıp Merkezi                                                                       
 
 Tel          :         0.422.341 06 60-70
Dahili       :        2057-2058-2066                                                                                                          
e-Posta    :         saglikkuruluinonu.edu.tr