Raporlar

Engelli Raporları
2022 sayılı yasadan yararlanmak ve gelir vergisinden muafiyet amacıyla başvuran kişiler;İl Defterdarlıkları,İlçe Mal Müdürlükleri, İş-kur İl Müdürlüğü veya bağlı bulunduğu vergi dairesinden alacakları resmi yazı, 4 adet fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile ve Ö.T.V indirimi, Özel Eğitim, Ortez-Protez kullanımı, Sosyal Hizmetlerden yararlanmak için ise 4 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ile  Sağlık Kurulu Başkanlığı Rapor sekreterliğine müracaat etmeleri gerekmektedir. Hastanemizde Engelli Sağlık Kurulu(Heyet Raporları) raporları 30 Mart 2013 tarih 28603 (mükerrer) Sayılı Resmi Gazete  esaslarına göre düzenlenmektedir.


Maluliyet Raporları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kişinin hastalığının tesbiti ve maluliyet oranının belirlenmesine yönelik  maluliyet raporları Sağlık Kurulu Başkanlığımızca düzenlenmektedir.
Maluliyet Raporlarında işgücü kaybı oranı (yüzde olarak toplam işgücü kaybı oranı) SGK tarafından belirlenmektedir.  
Gerekli evraklar:
-Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü tarafından verilecek  resmi yazı
-2 Adet Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)
-Kimlik fotokopisi


Sağlam Raporları
    işe başlama,
    işe müracaat,
    silah ruhsatı,
    sürücü olur,
    gemi adamı olur,
    silahlı-silahsız özel güvenlik olur,
    okul kayıt vb.
Sağlam  Raporları için 2 Adet Fotoğraf (son altı ayda çekilmiş)  kimlik fotokopisi, vezne makbuzu, talep dilekçesi gerekmektedir.


Durum Bildirir Raporları
İlgili uzman hekim tarafından elektronik ortamda yazılan Durum Bildirir Raporları ilgili ana bilim dalı sekreteri tarafından iki nüsha halinde matbu evrak olarak ilgili uzman hekim tarafından imzalanır. Sağlık kurulu rapor sekreterliğine teslim edilir. Sağlık Kurulu Başkanı onayından sonra kayıt edilerek raporun  bir nüshası arşivlenmek suretiyle alınır, diğer nüshası ise hastaya imza karşılığı teslim edilir.
Raporun muhteviyatına göre; 15 yaşından büyük hastalarımız için ilgili anabilim dalı sekreteri tarafından iki adet fotoğraf istenebilmektedir.    
15 yaşından küçük hastalar için fotoğraf istenmez


İstirahat Raporları
İlgili uzman hekim tarafından elektronik ortamda yazılan istirahat raporları ilgili ana bilim dalı sekreteri tarafından iki nüsha halinde matbu evrak olarak raporu veren  hekim tarafından onaylandıktan sonra sağlık kurulu rapor sekreterliğine teslim edilir. Sağlık kurulu başkanı tarafından onaylandıktan sonra kayıt altına alınarak raporun  bir nüshası arşivlenir.  Raporun diğer nüshası hastaya imza karşılığı teslim edilir.
10 günden fazla yazılan istirahat raporları için  15 yaşından büyük hastalarımızın iki  adet fotoğrafını ilgili anabilim dalı sekreterine vermesi gerekmektedir.


Medikal Malzeme Raporları
İlgili uzman hekim tarafından elektronik ortamda yazılan medikal malzeme raporları ilgili ana bilim dalı sekreteri tarafından iki nüsha halinde matbu evrak olarak üç adet uzman hekim tarafından onaylanarak sağlık kurulu rapor sekreterliğine teslim edilir.
Sağlık kurulu başkanı tarafından onaylandıktan sonra  kayıt altına alınarak raporun  bir nüshası arşivlenir. Raporun ikinci nüshası hastaya imza karşılığı teslim edilir.  
Medikal malzeme raporu için  15 yaşından büyük hastalarımızın iki  adet fotoğrafını ilgili anabilim dalı sekreterine vermesi gerekmektedir.
15 yaşından küçük hastalar için fotoğraf gerekmemektedir.


İlaç raporları
Turgut Özal Tıp Merkezinde 1.Nisan.2011 tarihi itibari ile SGK'lı hastalarımızın ilaç raporları, e-rapor olarak hazırlanmaktadır.
Hastalarımızın haricen matbu rapor almalarına gerek yoktur.
Uzman hekimlerimiz tarafından elektronik ortamda hazırlanan  ilaç raporları, ülkemiz genelindeki eczaneler tarafından bilgisayar ortamında görülebilmektedir.          
Hastalarımız eczanelerden aldıkları ilaçların bilgisayar çıktısı ile farklı hastanelerde ve farklı hekimlere sorunsuz bir şekilde  ilaçlarını reçete ettirmeleri mümkündür.