Hakkımızda

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Şu beş durumda el hijyeni sağlayınız

Enfeksiyon Kontrol Komitesi (EKK) görevleri nelerdir? Niçin Önemlidir?


Enfeksiyon Kontrol Komitesi hastanemizde hastalar, çalışanlar ve ziyaretçiler de sağlık bakımı ilişkili enfeksiyonların maliyet etkin şekilde önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması, öneriler geliştirilmesi, sorunların tespit edilmesi ve eğitimlerin verilmesi uygulamalarını gerçekleştirmektedir.

Hastanemizde 2000 yılından beri resmen kurulmuş bir enfeksiyon kontrol komitesi görev yapmaktadır. İlk Enfeksiyon Kontrol faaliyetleri ise 1994 yılında başlamış olup bu tarihten itibaren bir enfeksiyon kontrol hemşiresi hastanemizde görevlendirilmiştir. Kuruluşundan itibaren en az bir, 2004 yılından beri en az üç komite hemşiresi tam gün olarak görev yapmıştır. Halen beş Enfeksiyon Kontrol hemşiresi görev yapmakta olup Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Sertifikasına sahiptir.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi, 11.08.2005 tarih ve 25903 sayılı Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği' ne uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.