Talimatlar ve Protokoller

1. Cerrahi alan enfeksiyonlarının (CAİ) korunma talimatı

2. Periferik venöz kateter enfeksiyon kontrol talimatı

3. El hijyeni talimatı

4. İzolasyon talimatı

5. Cerrahi birimlerde antibiyotik proflaksisi talimatı

6. Pnömoninin önlenmesi talimatı

7. Sterilizasyon/dezenfeksiyon talimatı

8. Su analiz numune alma talimatı

9. Atık yönetimi talimatı

10. Genel temizlik kuralları talimatı

12. Total Parenteral Nütrisyon (TPN) üniteleri günlük dezenfeksiyon kontrol talimatı

13. Ameliyathane enfeksiyon kontrol talimatı

14. Anjio üniteleri enfeksiyon kontrol talimatı

15. Cilt antisepsisi talimatı

16. Endoskop ve ERCP ünitesi alet dezenfeksiyonu talimatı

17. Morg enfeksiyon kontrol ve temizlik talimatı

18. Santral venöz kateter (SVK) takılması ve bakımı talimatı

19. Yenidoğan ve prematüre enfeksiyon kontrol talimatı

20. Mekanik ventilatör dezenfeksiyon talimatı

21. Kliniklerde kullanılan tıbbi araç gereçlerin dezenfeksiyon ve saklama koşulları

22. Kan kültürü alma tekniği

23. Steril giyinme talimatı

24. Tadilat ve tamirat enfeksiyon kontrol talimatı

25. Yanık ünitesi enfeksiyon kontrol talimatı

26. Vankomicin dirençli enterokok (VRE) sürveyans ve kontrol talimatı

27. Üretim hijyeni ve bulaşların önlenmesi talimatı

28. Transfüzyon merkezi hijyen koşulları talimatı