Karaciğer Nakli

Turgut Özal Tıp Merkezi’nde karaciğer nakli programı 2002 yılında başlamış ve ilk karaciğer nakli Mart 2002’de gerçekleştirilmiştir. Organ bağış oranındaki yetersizlikler ve her geçen gün artan hasta sayısı merkezimizin canlı vericili karaciğer nakline yönelmesini gerekli kılmış, Eylül 2005’te ilk canlı vericili karaciğer nakli başarı ile gerçekleştirilmiştir. Takip eden dönmelerde karaciğer nakli ile ilgili çalışmalarımız artarak devam etmiş 2008, 2009 yıllarında merkezimiz Türkiye’nin karaciğer naklinde parlayan yıldızı olmuştur. Merkezimiz Avrupa’da ve dünyada saygın bir konuma ulaşmış, elde ettiği başarılar ile bir marka haline gelmiştir.

Merkezimiz daha çok doğudan hasta aldığından hepatit B’ye bağlı karaciğer yetmezliği tanısıyla yapılan nakil sayısı yüksektir. Bunun yanında çat-pat, mantar, ilaç zehirlenmesi ve hepatit A’ya bağlı fulminant yetmezlik nedeniyle başvuran hastalara mümkün olan en kısa sürede nakil yapılması gerekmekte olup, merkezimiz bu hastalara 3-5 saat içinde müdahale edebilecek her türlü donanıma sahiptir. Hastalarımızın %11,2’si fulminant yetmezlik tanısı ile başvurmuş ve en kısa sürede hastalara karaciğer nakli yapılmıştır.

Bugün geldiğimiz noktada merkezimizde haftada 3 canlı vericili karaciğer nakli yapılmaktadır. Bu kadar yoğun bir şekilde karaciğer nakli yapabilmek ancak çok iyi yetişmiş bir ekip sayesinde mümkün olabilir. Ekibimiz; 3 ameliyathane, 10 yataklı yoğun bakım ve 30 yataklı servisimizde; 11 öğretim üyesi, 16 araştırma görevlisi, 1 koordinatör, 30 hemşire ve 18 yardımcı personel ile hizmet vermektedir. Karaciğer nakillerinde başarı oranımız %86’dır.

Kadaverik Karaciğer Nakli: Çeşitli sebeplerle beyin ölümü gerçekleşen hastaların aileleri tarafından bağışlanan tam karaciğerin hastadaki sirotik karaciğer çıkarılarak takılması işlemidir. Merkezimizde şimdiye kadar 66 kadaverik karaciğer nakli yapılmıştır. Kadavra karaciğerinin takılacağı hasta karaciğer kadavra bekleme listesinden tıbbi aciliyete göre belirlenmektedir.

 

Split Karaciğer Nakli: Çeşitli sebeplerle beyin ölümü gerçekleşen hastaların aileleri tarafından bağışlanan tam karaciğerin ikiye bölünerek 2 ayrı hastaya takılması işlemidir. Kadavra bağışının çok az olduğu ülkemizde split karaciğer nakli kadavra bekleyen hastaların şansını artırmaktadır. Merkezimizde şimdiye kadar 4 karaciğer ikiye ayrılarak 8 hastaya karaciğer nakli yapılmıştır.

 

Canlı Vericili Karaciğer Nakli: Hastanın 4. Dereceye kadar akrabalarından 18 yaşından büyük 55 yaşından küçük akli dengesi yerinde olan gönüllü kişilerden alınan parça karaciğerin takılması işlemidir. Gönüllü akraba vericilerin tıbbi incelemesi yapılarak verici olup olamayacağına karar verilmekte ve sonuca göre nakil planlanmaktadır. Merkezimizde şimdiye kadar 271 canlı vericili karaciğer nakli yapılmıştır.

Bunun dışında eğer hastanın akrabaları arasında uygun verici yok ise, akraba olmayan kişilerin verici olması gündeme gelebilir. Ancak bunun için İl Etik Kurul değerlendirmesi gerekmektedir. Koşulları yasalarca belirlenmiş olup 5 Mart 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Merkezimizde bu şekilde 3 nakil yapılmıştır.

Dual-Lob Canlı Vericili Karaciğer Nakli: Zorunlu hallerde (aciliyet, kadavra donör yok) gündeme gelir. Alıcının çok iri olduğu ya da tek vericiden alınan karaciğer parçasının yetmediği durumlarda iki vericiden alınan 2 ayrı karaciğer parçasının bir hastaya nakledilmesi işlemidir. Merkezimizde bu şekilde 2 nakil gerçekleştirilmiştir.

Kan Grubu (ABO uyumsuz) Karaciğer Nakli: Zorunlu hallerde (Aciliyet ya da kan grubu uyumlu verici olmadığı durumlarda ) gündeme gelir. Merkezimizde bu şekilde 8 karaciğer nakli gerçekleştirilmiştir.

Kan Grubu

Organ Alabilir

Organ Verebilir

0

0

0 –A – B – AB

A

A–0

A – AB

B

B – 0

B – AB

AB

0 – A – B –AB

AB

Organ Naklinde Rh faktörü uyumu gerekmez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح مٌفصً    ل لعملية نقل وزراعة الكبد في تركيا