Karaciğer Nakli

KARACİĞER NAKLİ

Karaciğer Nakli Enstitüsü, tıp fakültesine bağlı Genel Cerrahi Ana bilim dalı çatısı altında faaliyet göstermekte olup, dünyada sadece karaciğer nakli alanında faaliyet gösteren ilk enstitüdür ve ayrı hastane binasına sahiptir. Sağlık alanında ülkemizin en önemli projelerinden biri olan Karaciğer Nakli Enstitüsü, Üniversitemizin merkez kampüsünde yer alan, Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Zemin ve 1. katından girişi olan; 3210 m² üzerine kurulu toplam 20500 m² kapalı alana sahip 6 Katlı (-1+Z+4 Kat) modern binasında hizmet vermektedir

Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı’nda karaciğer nakli ameliyatları 2002 yılından beri yapılmakta olup, Karaciğer Nakil Enstitüsü resmi olarak 2011 yılında kurulmuştur ve 2016 yılında kullanıma açılmıştır. Karaciğer Nakil Enstitüsü, Türkiye’de en fazla canlıdan canlıya karaciğer nakli yapılan merkezdir. Enstitü içerisinde Genel Cerrahi, Anesteziyoloji, Radyoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Pediatrik Gastroenteroloji ana bilim dallarından öğretim üyeleri, uzman doktor, klinik ve ameliyathane hemşireleri ve sağlık personelleri görev yapmaktadır.

Enstitü bünyesinde 10 odalı ameliyathane, 116 yataklı 7 adet servis ve 36 yataklı 3 adet yoğun bakım ünitesi olmak üzere toplam 152 yatak kapasitesi, hücre ve doku laboratuarı, karaciğer nakli ve karaciğer hastalıkları polikliniği, Endoskopi ve ERCP ünitesi, anjiografi ünitesi ve bilgisayarlı tomografi ünitesi mevcuttur.

SERVİSLER

Karaciğer Nakil Enstitüsü bünyesinde biri Gastroenteroloji birisi de Pediatrik Transplantasyon hastalarına ait olmak üzere toplam 7 adet servis bulunmaktadır. Tüm servis odaları tek kişilik olarak hizmet vermektedir. Servislerin toplam hasta kapasitesi 116’dır. Her servisi 2 genel cerrahi uzmanı öğretim üyesi takip etmektedir. Bunun dışında her servis, multidisipliner olarak ilgili bölümlerin öğretim üyeleri tarafından da takip edilmektedir.

KARACİĞER NAKLİ SAYILARI (5 Yıl)

 

YIL

KADAVERİK

CANLI VERİCİLİ

TOPLAM

2016

41

188

229

2017

29

194

223

2018

28

244

272

2019

23

254

277

2020

10

234

244

POLİKLİNİKLER

Karaciğer nakli olmuş olan hastaların kontrolleri ve tetkikleri enstitü polikliniğinde randevulu olarak yapılmaktadır. Ayrıca kronik karaciğer rahatsızlığı olan ve nakil adayı olabilecek tüm hastalar poliklinik hizmetinden faydalanmaktadırlar. Karaciğer nakli olmuş hastaların münsupresif   tedavileri nedeniyle düzenli olarak kontrole gelmeleri gerekmektedir. Ayrıca bu hastalar Gastroenteroloji polikliniği tarafından da değerlendirilmektedirler.

YOĞUN BAKIMLAR

Erişkin ve pediatrik karaciğer nakli olan hastaların ameliyat sonrası dönemde takip edildiği, her bir hasta için ayrı odalı 12 yataklı yoğun bakım üniteleri mevcuttur. Karaciğer nakli olan yoğun bakım hastalarına, radyoloji bölümü tarafından günlük doppler ultrasonografi yapılmaktadır. Bu görüntülemenin amacı, karaciğer nakli sonrası ana damarsal yapıların kontrol edilmesidir.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİ

Karaciğer nakli olan hastalara ve kronik karaciğer hastalarına Gastroenteroloji tarafından endoskopi ve safra yolları girişimi için ERCP işlemi yapılmaktadır. Bu işlemler daha çok, karaciğer nakli olan hastalardaki safra yolları komplikasyonları ve kronik karaciğer hastalıklarındaki kanama riskleri açısından yapılmaktadır.

ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ

Karaciğer nakli olan veya kronik karaciğer hastalığı olan hastalara radyoloji ünitesinde invaziv anjiografi işlemi yapılabilmektedir. Burada özellikle damarsal patolojilere yönelik girişimler yapılmaktadır. Ayrıca karaciğer kanserli hastalara yönelik damar içi kemoterapötik işlemler de
uygulanmaktadır.

AMELİYATHANE

Toplam 10 odalı, yani eş zamanlı 10 ameliyatın yapılabildiği ameliyathane mevcuttur. Bu ameliyatlara girebilecek, karaciğer cerrahisi konusunda uzman 25 öğretim üyesi mevcuttur. Ameliyathanede Anestezi ana bilim dalı öğretim üyeleri ve asistanları, anestezi teknisyenleri,  ameliyathane hemşireleri ve ameliyathane personelleri çalışmaktadır.

Ameliyathane odalarında karaciğer nakli ameliyatlarının yanı sıra kapsamlı ve kompleks karaciğer ameliyatları da yapılmaktadır. Bu ameliyatlar, canlı ve kadavradan karaciğer nakilleri, donör hepatektomiler, karaciğer kanserli hastalar için karaciğer rezeksiyonları ve diğer çeşitli ameliyatları kapsamaktadır. Ülkemizde kadavra bağışı oldukça az olduğundan daha çok canlı vericili karaciğer nakli ameliyatları yapılmaktadır.

HÜCRE VE DOKU LABORATUARLARI

Enstitü bünyesinde bir adet hücre laboratuarı mevcuttur. Laboratuarda çeşitli yapay doku kültürleri üretilebilmektedir. Ayrıca laboratuar kapsamında bir adet elektron mikroskopu da bulunmaktadır. Çıkarılan karaciğer dokuları üzerinde, etik kurul onayı ve kapsamında, çeşitli hastalıklar üzerinde yeni araştırmalar yapılabilmektedir. Örneğin ameliyatta çıkarılan dokulardan, hücre kültürleri üzerinde, daha farklı dokular üretilebilmekte ve moleküler düzeyde daha farklı çalışmalar da yapılabilmektedir. Bu kapsamda hizmet veren laboratuarlar,

*    Transplantasyon İmmünolojisi Araştırma Laboratuvarı
*    Transplantasyon Hepatolojisi Araştırma Laboratuvarı
*    Ultrastrüktürel Histopatolojik Araştırma Laboratuvarı