Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesi

 • Bu ünite Turgut Özal Tıp Merkezi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde “Refakatçi Anne Ünitesi” olarak 2004 yılında hizmete açılmıştır. Hastanemizde prematüre ve yeni doğan olarak yatan bebeklere refakat eden annelere hizmet vermek için hazırlanmış bir ünitedir. Aynı zamanda, çocuk cerrahisi, yanık, karaciğer nakli ve diğer yoğun bakımlarda yatan tüm yaş grubu çocukların anneleri de ünitemize kabul edilmektedir.
 •  
 • Ünitemizde 24 yatak mevcut olup, yılda yaklaşık 500-600 anneyi ağırlamaktayız.
 •  
 • 2018 yılında yapılan iyileştirme ve tadilat çalışmaları sonucunda; yatakhane bölümü (ünitedeki sağlık personelinin belirttiği renk doğrultusunda) boyanmış, annelerin psikolojik durumunun iyileştirilmesine katkıda bulunmak için görsel resimler asılmış ve üniteye kamera sistemi kurularak 24 saat güvenlik sağlanmıştır. Ayrıca, mesai saatleri dışı ve hafta sonlarında süpervizör hemşire tarafından ünite ziyaret edilerek, refakatçi annelerin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
 •  
 • Ünitede kullanılan dokümanlar ve verilen eğitimler, Kalite Yönetim Birimi tarafından kayıt altına alınarak sistem dokümanları yeniden tasarlanmış, izlenebilirliğin sağlanması ve erişimin kolaylığı açısından web tabanlı Kalite Yönetim Modülüne yüklenmiştir. Bu ünitede kullanılan dokümanların veri tabanına kayıt edilebilmesi, verilen eğitimlerin sorgulanabilmesi ve raporların dökümlerinin alınabilmesi amacıyla bir yazılım geliştirilmiştir.
 •  
 • Böylelikle, anne ve bebek/çocuk sağlığına yönelik süreçlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve sürekli iyileştirilmesi konusunda önemli bir aşama daha tamamlanmıştır. Bu kapsamda, “Refakatçi Anne Ünitesi”nin adı, verilen eğitimleri de daha iyi yansıtacak biçimde “Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesi” olarak güncellenmiştir.
 •  
 • Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) uluslararası Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Standartları (SKS-SAS) çerçevesinde; “Hasta ve Çalışan Odaklı Hizmetler” boyutu ve “Hasta Deneyimi” bölümü içinde yer alan Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesi için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Sağlıkta Kalite Standartları” ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin gereklilikler aşağıdaki standart tablolarında bulunmaktadır.

Refakatçi Politikası “TOTM-DSD-020” dokümanında belirlenmiş olup, ilgili hastane kuralları dokümanda yer almaktadır.

 • Ayrıca Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından çıkarılan “Sağlıkta Akreditasyon Standartları Uygulama Rehberi” 3. bölümünde yer alan “Standartların Uygulanması” bölümünün 4. standardı “Kalite İyileştirme Çalışmaları”, 9. standardı “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi” ve 17. standardı “Hastanın ve Hasta Yakınlarının Güvenliğinin Gözetilmesi” standartları aşağıda bulunmaktadır.

 

EĞİTİM

Birimizde kalan annelerimize bu bölümde eğitim hemşiresi olarak görev yapan hemşire tarafından eğitim dokümanları TOTM-DSD-78 numaralı kontrollü doküman haline getirilmiştir. Refakatçilerin uygun olduğu saatlerde toplu ve bireysel eğitimler kayıt altına alınmaktadır.

 • Yeni doğan ve prematüre bakımı
 • Anne sütü ve emzirmenin önemi
 • Doğum yapan annenin bakımı
 • El yıkama ve önemi
 • 0- 12 aylık bebek gelişim özelikleri
 • İletişim nedir ve yaşantımızdaki önemi
 • Stresle baş etme yöntemleri
 • Lohusalıkta beslenme
 • Birimimizde kalan annelerin içinde bulundukları durum göz önüne alınarak onlara sosyal faaliyetler de düzenlenmektedir. Anneler günü etkinlikleri günaydın toplantıları gibi…

Ayrıca hastanemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından aşağıdaki eğitimler de verilmektedir.

 • Doğru emzirme yöntemleri, anne sütünün özellikleri, özgüven ve destek sağlama teknikleri, meme ile ilgili sorunlar ve nasıl çözüm yöntemleri, emzirmenin yeniden başlatılması, memeyi ret eden bebeğe yaklaşım, süt sağma ve saklama teknikleri, tamamlayıcı beslenmeye nasıl geçilir…

Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesi Çalışma Talimatı

1.Gelen annenin kaydını yapmak için Refakatçi Anne ve Eğitim Ünitesi İstem Formu doldurulur.

2.Anne ve babaya servise adaptasyon için gerekli bilgilendirmeler ilgili çalışan tarafından yapılır.

 • Kahvaltı ve yemek saatleri,
 • Hasta ve yakınının uyması gereken kuralları,
 • Ziyaret saatleri ve kuralları,
 • Telefon kullanımı,
 • Tuvalet-banyo kullanımı
 • Hekim ve bebekle görüşme saatleri
 • Süt sağım saatleri
 • Kullandığı ilaçlar

3. Ünite annelere tanıtılır, annenin kullanacağı yatak ve dolabı gösterilir.

4. Refakatçi kartı düzenlenir.

5. Ünitede uyulması gereken aşağıdaki kurallar anlatılır:

 • Anneler kendine ait getirmiş oldukları eşyaları ünitede gösterilen dolaplara yerleştirmelidir.
 • Annelerin hastanın güvenliği açısından doktor ve hemşirelerin bilgisi dışında herhangi bir uygulamada bulunması yasaktır.
 • Anneler sorumlu hemşire tarafından verilen eğitim kurallarına uymalıdır(el hijyeni, bebek bakımı vb.)
 • Anneler çocukların yanına ünitenin uygun gördüğü saatlerde gitmeye itina göstermeli, onun dışındaki zamanlarda anne ünitesinde olmalıdırlar.
 • Anneler ihtiyaç halinde servis sorumlu hemşireler tarafından çağrılırlar. 
 • Servise dışarıdan gelindiği zaman mutlaka el dezenfektanı kullanılmalıdır.
 • Servise gidiş gelişlerde en yakın asansörler kullanılmalıdır.
 • İhtiyaç duyulduğunda size hemen ulaşabilmek için üniteden habersiz ve izinsiz ayrılmamanız gerekmektedir.
 • Hastane içinde refakatçi kartınız yanınızda olmalıdır.
 • Ünite içerisinde anneler için ayrılmış dolaplarda kıymetli eşya ve para bulundurulmamalıdır.
 • Ünite içerisine lohusa annenin yiyebileceği yemeklerin dışında yemek getirilmemelidir.
 • Anneler ünite içerisinde oturma salonunda ve yatakhanede yüksek sesle konuşmamalı, müzik dinlerken ve televizyon izlerken diğer anneler rahatsız edilmemelidir.
 • Ünitenin temizliği ile ilgili kurallara dikkat edilmelidir.
 • Üniteye dışarıdan kimse alınmaz. Bu konuda ısrarlı davranılmamalı, annenin özel bir durumu veya hastalığı varsa refakatçileri servis sorumlu hemşiresi belirler.
 • Hastane görevlileri ve diğer annelerle tartışılmamalı, şikâyetler ve temenniler servis sorumlu hemşiresine bildirilmelidir.
 • Hastane kapalı alanı ve ünite içerisinde sigara içilmemelidir.
 • Kişisel temizlik kurallarına uyulmalıdır.
 • Genel ahlak kurallarına uyulmalıdır.
 • Hastane içindeki uyarı ve ikaz levhalarına uymanız, teknik bir problemle karşılaşıldığında servis sorumlu hemşiresine haber vermeniz gerekmektedir.
 • Hastane içine suç unsuru belge ya da herhangi bir malzeme getirilmemelidir.
 • Üniteden ayrılan refakatçi zimmetindeki eşyaları eksiksiz olarak ilgili görevlere teslim etmelidir.