Gebe Eğitim Sınıfı

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Standartları çerçevesinde; “Sağlık Hizmetleri” boyutunun “Doğum Hizmetleri” kapsamında “Kurumda hasta/hasta yakınlarına yönelik gebelik ve doğum eylemi süreçlerine ilişkin sistemli bir eğitim programı (gebe eğitim okulu) bulunmalıdır” standardına ilişkin gereklilikleri sağlamak için Turgut Özal Tıp Merkezinde (TÖTM) Gebe Eğitim Sınıfı hizmet vermektedir.

Gebe eğitim sınıfı;  tüm gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerine ilişkin bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğum yapmalarını sağlamak, anne ve baba adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla hastanemizde hizmet vermektedir.

Eğitimler gebe eğitim sınıfında düzenli eğitim takvimleri hazırlanıp gebelere bilgilendirme ve danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Eğitim programına gebe olan kişiler, gebe kalmayı düşünenler, gebelerin eş ve yakınları da katılabilirler.

Toplu ve bireysel eğitimler kayıt altına alınmaktadır. Yapılan toplu eğitimlere eksiksiz katılan kişilere eğitim programı sonrası katılım belgesi verilmektedir.

Birimimize başvuran gebelere İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü,  Hemşirelik Fakültesi, Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim dalı ile Aile Hekimliği Anabilim dalı öğretim üyeleri ve elemanları tarafından gebelik, doğum ve doğum sonu süreçlerini kapsayan eğitimler verilmektedir.

Eğitim Konuları
•    Gebeliğin Oluşumu
•    Gebelikte Görülen Değişiklikler Ve Baş etme Yöntemleri
•    Anne ve Fetüs Sağlığının Yükseltilmesi
•    Gevşeme Egzersizleri Gebelikte Egzersiz (Teorik)
•    Gebelikte Egzersiz (Uygulama)
•    Doğum Eylemini Etkileyen Faktörler
•    Doğumun Yaklaştığını / Başladığını Gösteren
•    Belirtiler Doğum Eyleminin Aşamaları
•    Doğum Salonu ve Doğum Salonunda Uygulanan İşlemler
•    Doğum Kasılmaları İle Baş Etme ve Solunum Egzersizleri
•    Emzirme Anne ve bebek Bakımı