Doku Tipleme Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt
Laboratuvar Analiz ve Tetkik Sorumlusu: Uzm. Bio. Gonca Otlu
Biolog Halil İbrahim Özkan
Biolog: Zeynal Sarıkaya
Biolog Hatice Demiröz
Biolog: Saliha Fırat
Biolog: Hacı İnanlı
Biolog Esra Canpolat Araz
Laborant: Göksel Demirel
Laborant: Ayhan Özbey
Laborant: Ayşenur Turan
Laboratuvar Sekreteri: Lokman Kurt- Gülbanu Kazancı

Doku Tipleme Laboratuvarında Çalışılan Testler:
1-HLA doku tiplendirme , ( SSO - PCR yöntemi ile düşük çözünürlükte )
2-HLA doku tiplendirme , ( SSP - PCR yöntemi ile düşük çözünürlükte )
3-CDC ( konpleman bağımlı sitotoksik cross - match ) testi
4-Flow - Cross Match testi
5-DSA (donör spesifik antikor testi)
6-PRA tarama testi (class1 ve class2)
7-PRA tanımlama class1 antijene sipesifik testi
8-PRA tanımlama class2 antijene sipesifik testi
9-HLA Doku Tiplendirme (NGS Yöntemi yüksek çözünürlükte)
10-KİMERİZM  TESTİ   
11-ALL PANELİ
12-KLL PANELİ
13-AML PANELİ
14-KML PANELİ
15-İMMÜN YETMEZLİK PANELİ
16-PNH PANELİ (Paroksismal  Noktürnal Hemoglobinüri) PANELİ
17-FLOWCROSS-MATCH PANELİ
18-TROMBOSİT PANELİ
19-BAL (Bronkoalveoler Lavaj) PANELİ
20-İMMÜNFENOTİPLEME PANELİ
21-CVID (Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik) PANELİ