Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi

Yanık merkezimiz; hastanemiz ana binası B1 katında yer alan, hastanemizin tıbbi ve idari bütünlüğü içerisinde yer alan ancak diğer birimlerden izole edilmiş, tüm yanık hastalarının kabul edildiği, ilk şok tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar tüm tedavi süreçlerinin gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon koşullarının en yüksek seviyede sağlandığı, giriş ve çıkışlarının enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli olduğu bir merkezdir. Merkez tamamen hepafiltreli tam otomatik iklimlendirmeye sahip bir yapıdadır.
Merkez iki ana üniteye ayrılmıştır: Erişki ve çocuk yanık yoğun bakım üniteleri ve servisleri. Bu ünitelerin ortak kullandığı ameliyathane, hidroterapi ünitesi ve pansuman odaları gibi tam steril alanlar mevcuttur.

Yatak Kapasitesi:

Çocuk yanık ünitesine bağlı çocuk yanık yoğun bakım yatak sayısı 12 ve toplam yatak sayısı 25’dir.

Çocuk Yanık Ünitesi Tıbbi Cihaz ve Donanımı:

    Hasta takip monitörü (her yatak için 1 adet), toplam 25 adet.
    Dermatom (2 adet), Pediatrik tip,
    Mesher (2 adet), 1/3, 1/4, 1/6 ve 1/9 mesh yapabilme yeteneği var.
    Yıkama sedyesi,
    Standart banyo küveti,
    Hasta nakil sedyesi,
    Hidroterapi ünitesi,
    Mekanik ventilatörler ve diğer yoğun bakım cihaz ve donanımları,
    Klinik bünyesindeki ameliyathane ve ameliyathane cihazları ve donanımları

Kullanılan malzemeler:

Çocuk Yanık Merkezinde güncel yanık tedavisinde kullanılabilen her türlü pansuman malzemeleri, gümüşlü pomatlar ve sargı malzemeleri, her türlü yanık örtüleri ve deri eşdeğerleri kullanılabilmektedir.

Bağlı Klinik:

Çocuk Yanık Ünitesi hizmetlerini Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet DEMİRCAN’ın sorumluluğu altında yürütülmektedir.

İnsan Kaynağımız:

   Sorumlu Öğretim üyesi: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCAN
   Diğer Hekimler: Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına bağlı asistanlar
   Hemşire/sağlık memuru: 12 (Çocuk yanık bakımında deneyimli)
   Tıbbi Sekreter: 2

Sunulan Hizmetler:

Yoğun Bakım Hizmetleri: Yoğun bakım izlemleri ve monitorizasyon, vasküler girişimler, pansumanlar vb.
Ameliyat / Girişim Hizmetleri: Debridman (cerrahi temizlik), eskarotomi, eksizyonlar (yüzeyel, tanjensiyel, fasiyal), greft uygulamaları (otogreft, allogreft vb), özel deri hücre implantasyon teknikleri.
Servis Hizmetleri: Yoğun bakım ihtiyacı kalmayan ancak yara bakımı ve fiziksel rehabilitasyon gereksinimi olan olguların izlem ve tedavileri serviste yürütülmektedir. Ayrıca bası tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
Poliklinik Hizmetleri: Ayaktan yanık yara bakımı ve rutin kontrollere gelen olguların takip ve tedavi edildiği yer ve hizmetleri kapsar.

İletişim:

Telefonlar
Prof. Dr. Mehmet DEMİRCAN       3403
Çocuk Yanık Yoğun Bakım           3030
Servis Doktor Odası                     3428
Servis                                         3425-3426

Lokalizasyon:

Hastanemiz B1 Katı

Genel Bilgiler

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Yanık Ünitesi, 2010 yılında Yanık Ünitesi ile beraber kuruldu. 2012 yılında Çocuk yanık ünitesi olarak ayrılan birimimizde bugüne kadar toplamda 2355 hasta tedavi edilmiştir. Hastalarımızdan 523 hastamız yurtdışına kayıtlı olup erkek/kız, 428/253 oranındadır. 1832 hastamız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup 681 hastamız başka illerden merkezimize yanık tedavisi için sevk edilmiştir. Malatya ilinden gelen hastalarımızın kız/erkek oranı: 599/552’dir. Malatya dışı illerden gelenlerin erkek/kadın oranı: 428/253’dür.
En uzun yatış gün sayısı 222 gün olup hastaların ünitelerimizde ortalama yatış günü 37 gündür.

Çocuk Yanık Yoğun Bakım Ünitesi ve Servisine yatırılarak tedavi edilen hastaların ortalama total yanık alanı (TBSA) %55,5’dir (TBSA %15-%100 arası).

Toplam 2355 hastada ölüm sayısı 52 (Erkek/Kız: 31/21) olup, ölüm oranı sadece % 2,2 olup Dünya ortalamalarının çok altında bir orandır. Bu oran Yurtiçi hastalarımız için % 0,8 (16/1832), yurtdışı hastalarımız için % 6,7’dir (36/523). Bu aradaki önemli farkın olası üç nedeni söz konusudur:

1) Suriye’den gelen hastaların ünitemize çok geç ve kötü koşullarda gelmeleridir (yurtdışı hastaların ortalama başvuru süresi yanık sonrası 3 gün iken yurtiçinde bu süre sadece 6-12 saattir),
2) Ortalama Yanık alanı yüzdelerinin çok daha yüksek oranda olması (TBSA: %65 vs. %45)
3) Yanık nedeni olarak patlama ve alev yanığının çoğunlukta olmasıdır.