Erişkin Yanık Ünitesi

2009 yılında kurulmuş olan ve kurulduğu dönemde Sağlık Bakanlığının 19.01.2010 tarih ve 2202 sayılı oluru ile ‘’ Yataklı Sağlık Tesislerinde Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması ve İşleyişi Hakkında Yönerge ‘’ yürürlüğe girmesi ile sağlık merkezlerinde;
    Yanık odası,
    Yanık ünitesi
    Yanık merkezi hakkında asgari gereksinimler belirtilmiştir.

Bu yönergeye ek olarak 23.02.2011 tarihinde yönerge hakkında değişiklikler için ayrı bir yönerge yayınlanmıştır. Bu yönergede birimlerin;
    Tanım
    Bulunması gereken birim ve alanlar
    Yatak sayısı
    Yoğun Bakım ünitesi
    Verilmesi gereken sağlık hizmeti
    Tıbbi cihaz ve donanımı
    Personel durumu ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Hastanemizde yanık birimi erişkin yanık ünitesi olarak 2010 yılında hizmete açılmıştır. Ünite ilk kurulduğunda ; 1 öğretim üyesi, 6 hemşire, 1 hasta bakıcı, 1 temizlik personeli görev yapmakta idi. 8 yatak ek olarak izole odalar 3 preop odası ile hizmete girdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bugün ise 13 yataklı 3. basamak yoğun bakım hizmeti veren erişkin yanık ünitesinde;
   1 sorumlu öğretim üyesi,
   6 asistan doktor,
    1 sorumlu hemşire,  
    13 klinik hemşire,
    6 hasta bakıcı
   1 sekreter,
   4 temizlik personeli ile hizmet vermektedir.

 

 

Güncel yatak sayısı: 9 adet İzole Yoğun Bakım servis yatağı ve 4 adet Ara Yoğun Bakım yatağı olmak üzere toplam 13 yatak kapasitelidir.

Yoğun bakım ünitesi  içerisinde 1 adet diyaliz sistemi de mevcuttur.

Erişkin Yanık Ünitemizde ayrıca;
Poliklinik odası,
Hemşire odası,
Tedavi odası,
Giyinme odası,
Depo,
Eğitim odası,
Temizlik odası,
Hidroterapi odası,
Kirli malzeme odası,
Çamaşır yıkama odası mevcuttur.

 

Hastalarımız

Ünitemizde, hasta popülasyonu ülkemiz için genel anlamda Doğu ve Güneydoğu Bölgemiz olup, yurt dışı olarak ise Kuzey Irak ve Suriye vatandaşları oluşturmaktadır.

Yurt dışı vakalarının çoğunu kitlesel patlama yanıkları oluşturmaktadır.

Hizmetlerimiz

3.basamak yoğun bakım hizmetleri, tecrübeli ekibimiz tarafından günlük yapılan pansumanlar, günlük hidroterapi, vasküler girişimler.

Yanık tedavileri için güncel ameliyat tekniklerinin tümü ünitemizde yapılmaktadır: debritman, greft ve flep cerrahisi gibi doku transferi sonrası mikro cerrahi işlemleri, acil cerrahi müdahaleler.

 

İletişim:

Santral iletişim: 0422 341 0660

Prof. .Dr.Cemal Fırat: Dahili telefon numarası: 5505, 3035

Erişkin yanık ünitesi: 3033,3032