Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalımızın kuruluşu, Tıp Fakültemizin kuruluşundan bir yıl sonra, 1989 Kasım ayında Anabilim Dalımız kurulmuştur. İlk etapta iki öğretim üyesi ile göreve başlayan bölümümüz, tıp öğrencilerine temel ve tıbbi mikrobiyoloji ve immünoloji derslerinin verilmesi, tıpta uzmanlık öğrencilerinin ihtisas eğitimlerini yürütülmesi ve İnönü Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki rutin klinik tanı hizmetinin sunulması gibi görevlerini yerine getirmiştir.

Anabilim dalımıza ait ilk laboratuvar eski Malatya Devlet Hastanesi yanında bulunan araştırma hastanesinde hizmete başlamıştır. O dönemde kültür ve serolojik yöntemler gibi temel tanı metotlarının uygulandığı laboratuvarımıza ek olarak 1994 yılında o zamanki tıp fakültesi binasında ilk moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı kurularak nükleik asit amplifikasyon esaslı testlere başlanmıştır. Turgut Özal Tıp Merkezimizin ilk bölümlerinin açıldığı 1996 yılında, laboratuvarımız zemin katta şu an kan merkezinin hizmet verdiği alana taşınmış; 2001 yılında ise hastanemizin tüm alanlarının hizmete açılması ile bu günkü 1. katta bulunan merkez laboratuvarındaki yerine taşınmıştır.  Bu tarihte aynı zamanda, tıp fakültemizde kurulu olan moleküler mikrobiyoloji laboratuvarımız, hastanemizin 3. katındaki yerine taşınmıştır. Bu tarihten beri iki laboratuvarımız da bulunduğu yerlerde rutin klinik tanı, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma görevlerini yürütmektedir.

Laboratuvarlarımızda yıllık ortalama 100 bin kültür, 15 bin duyarlılık, 160 bin ELISA, 60 bin diğer serolojik testler, 40 bin PCR ve RT-PCR, 4 bin tüberküloz tanı testleri ve binden fazla İmmunfloresan ve diğer mikrobiyolojik testler sonuçlandırılarak şehrimizin ve ülkemizin sağlığına katkı sağlanmaktadır.                  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalımızın hâlihazırda merkez laboratuvarı, moleküler mikrobiyoloji laboratuvarı, Tüberküloz tanı laboratuvarı ve COVID-19 tanı laboratuvarları olmak üzere toplam dört birimi bulunmaktadır.

Anabilim dalımız; Tıp Fakültemiz öğrencilerine yıllık yaklaşık 200 saat, Diş Hekimliği fakültesine yaklaşık 40 saat, Sağlık Bilimleri Fakültesine yıllık ortalama 140 saat, Hemşirelik Fakültesine yıllık ortalama 80 saat, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun değişik programlarına ise yıllık 200 saat dolayında tıbbi mikrobiyoloji ve immünoloji dersleri vermektedir.  
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim dalımız hâlihazırda dört adet tıpta uzmanlık öğrencisine ihtisas eğitimi ve üç adet yüksek lisans öğrencisine ise lisansüstü eğitim vermektedir. Bu güne kadar 40’a yakın tıpta uzmanlık öğrencisi, 25 dolayında doktora ve 50 civarında yüksek lisans öğrencisi mezun verilmiştir.

Anabilim dalımızda beşi profesör ve biri de doçent olmak üzere toplam altı öğretim üyesi bulunmakta; 11 biyolog, 8 laboratuvar teknikeri/teknisyeni, iki sekreter ve iki yardımcı personel görev yapmaktadır. Anabilim dalımız tarafından verilen klinik tanı hizmeti 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülmektedir.

Anabilim Dalımızda bu güne kadar 1200’den fazla ulusal ve uluslararası yayın ve 100 dolayında ulusal düzeyde proje gerçekleştirilmiştir.