Böbrek Nakli

Böbrek nakli cerrahi ekibi koordinasyonu ile yürütülen böbrek nakli programımızda; Organ Nakil Cerrahları, Nefroloji, Pediatrik Nefroloji, Anesteziyoloji, Kardiyoloji, Üroloji, Girişimsel Radyoloji, Enfeksiyon Hastalıkları doktorları, doku laboratuvarı uzmanları,  organ nakli hemşireleri ve organ nakli koordinatörleri yer almaktadır.  Tüm branşlarda güçlü akademik kadromuz böbrek nakli hazırlığında, nakil sürecinde ve nakil sonrası takipte hastalarımızın yanında olmaktadır.

2010 yılından itibaren hizmet veren ünitemizde hem erişkin hem de çocuk hastalarımız için kadavra ya da canlı bağışçıdan tedarik edilen böbrekler başarı ile nakledilmektedir. Canlı organ bağışçılarımızda laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan ameliyatlar hasta konforunu arttırmaktadır.

Böbrek Nakli Merkezimizde Yapılan Uygulamalar

Böbrek Nakli Öncesi Takip: Böbrek hastalığına sahip erişkin ve çocuk hastalarımızın takipleri Nefroloji ve/veya Pediatrik Nefroloji Bilim Dal’ları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ulusal Kadavra Böbrek Bekleme Listesine Kayıt: Nefroloji ve/veya Pediatrik Nefroloji Bilim Dal’ları tarafından takip edilmekte olan son dönem böbrek yetmezliğine sahip hastalarımızın ulusal kadavra böbrek bekleme listesine kayıtları Böbrek Nakli Koordinatörlük Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastalarımızın kayıtları 6 aylık aralıklarla güncellenmektedir.

Böbrek Nakli Hazırlık: Hastalarımız en etkin tedavi şekli olan böbrek naklini tercih ettiklerinde ön hazırlıkları Nefroloji ve/veya Pediatrik Nefroloji Bilim Dal’ları tarafından gerçekleştirilmekte ve ilgili bölümler ile değerlendirilmektedirler. Hastalarımıza ve canlı organ bağışçılarına kapsamlı check-up uygulanmaktadır. Hastalarımız ve organ bağışçıları için uyguladığımız hazırlık yönetimi literatüre Malatya Algoritma’sı olarak kazandırılmıştır.

Böbrek Nakli Konseyi: Nefroloji ve Pediatrik Nefroloji Bilim Dal’ları tarafından ön hazırlığı tamamlanan hastalarımız ve canlı organ bağışçıları her pazartesi 11.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen Böbrek Nakli Konseyi’nde değerlendirilmektedirler. Hastalarımıza canlı vericili böbrek nakli planlansa da ulusal kadavra böbrek bekleme listesinndeki kayıtları böbrek nakli ameliyatı tamamlanana kadar korunmaktadır.

Ulusal Kadavra Böbrek Bekleme Listesi’nde beklemede olup kadavradan böbrek nakli için değerlendirilen hastalarda Böbrek Nakli Konsey’i acil olarak toplanmaktadır.

 Doku laboratuvarımız bölgede birçok merkeze 7/24 destek hizmeti vermektedir.

Böbrek Nakli Ameliyatı: Böbrek Nakli Konseyi’nde nakle uygun görülen hasta ve canlı organ bağışçıları ile bunların yakınlarına ameliyat öncesinde eğitim verilir. Eğitim, organ nakil cerrahları ve böbrek nakli koordinatörü tarafından verilmektedir.
Hastalar ve organ bağışçıları ameliyattan evvel Organ Nakli Servisi’ne yatırılarak son hazırlıkları tamamlanmaktadır. Organ Nakli Servi’nde hasta ve organ bağışçıları tek kişilik odalarda takip edilmektedir.

Hastalarımız ve canlı organ bağışçılarının ameliyatları eş zamanlı gerçekleştirilmektedir. Alıcılarımızın ameliyatları standart açık yöntem ile yapılmaktadır. Organ bağışçılarımızın ameliyatı laparoskopik (kapalı) yöntem ile gerçekleştirilmektedir. Hastalar böbrek nakli sonrasında ortalama 5. günde, organ bağışçıları 2. günde taburcu edilmektedirler.

Ameliyat sonrası takip: Hastaların ve organ bağışçılarının takipleri kendilerine verilen takip çizelgesine göre belli aralıklarla yönetilmektedir. Ameliyat sonrası erken dönem takipte organ nakil cerrahları aktif olarak rol almaktadır. Ameliyat sonrası geç dönem takipler Nefroloji ve/veya Pediatrik Nefroloji Bilim Dal’ları tarafından gerçekleştirilmektedir. Hastalar ve organ bağışçıları ile ilgili periyodik bilgiler haftalık yapılan Böbrek Nakli Konsey’inde konsey üyeleri ile paylaşılmaktadır. Hastalarımız böbrek nakli koordinatörümüz ile 7/24 iletişim halinde bulunabilmektedir.

-    Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ - Kur, Emekli Sandığı) olan hastalarımızda ve Yeşil Kart sahiplerinde böbrek nakli hazırlık işlemlerinin ve böbrek nakli ameliyatının gerçekleştirilmesinin yanında ameliyat sonrası takip işlemlerinde de herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

-    Suriye’li hastalarımıza ve organ bağışçılarına tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Suriye’li hastalarımızın canlı organ bağışçıları için (aralarında 4.dereceye kadar akrabalık bağı bulunsa dahi) Etik Kurul Onayı gerekmektedir. Mevzuat gereği Suriye’li hastalarımız Ulusal Kadavra Böbrek Bekleme Listesi’ne kayıt edilememektedir.

-    Yurt dışından gelen hastalarımızın resmi prosedürü Uluslararası Hasta ve Sağlık Turizmi Birimi’miz tarafından takip edilmektedir.

Böbrek Nakli Birimimiz hastalarımız ve yakınlarının hayatlarına GÜVEN ve SEVGİ ile dokunabilmekten onur duymaktadır.

Hastalarımız İçin Bilgiler

Böbrek yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının aniden ya da zaman içerisinde azalması ve metabolit miktarında artış ile karakterize tablodur.

Kronik Böbrek Yetmezliği
Böbrek fonksiyonlarının zaman içerisinde progresif azalması ile karakterize olup beş aşaması bulunmaktadır. Son aşamasında (evre 5) renal replasman tedavisi kaçınılmaz olmaktadır.

Renal Replasman Tedavisi
Diyaliz (Hemodiyaliz ve Periton diyalizi) ve Böbrek Nakli (Kadavradan ya da Canlı vericiden böbrek nakli) renal replasman tedavilerinin temelini oluşturur.
-Hastaların sağ kalımları, konforu ve ekonomik harcamalar göz önüne alındığında renal replasman tedavileri arasında böbrek nakli diyaliz tedavilerine kıyasla daha üstün sonuçlara sahiptir. Çocuklarda büyüme ve gelişmenin sağlanmasında böbrek nakli daha etkindir.
-Hastaların sağ kalımları ve nakledilen böbreğin uzun süreli fonksiyonları göz önüne alındığında preemptive dönemde (henüz diyalize girmeden) yapılan böbrek nakillerinde başarı oranı diyaliz sonrası (özellikle uzun süreli diyaliz) yapılan böbrek nakillerine kıyasla daha yüksektir.

Organ bağışı
Karşılık beklemeden başkasına nakledilmek üzere organ bağışlama eylemidir.

Neden organ bağışı?
Organ yetersizliği nedeniyle organ bekleme listesine kaydı yapılan hasta sayısı her geçen yıl katlanarak artmaktadır. Yüz binlerce insan organ beklemekte, on binlerce insan da organ beklerken hayatını kaybetmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon kişi böbrek yetersizliği için diyaliz tedavisi almaktadır.
Organ yetersizliği nedeniyle organ bekleme listesine kaydı yapılan hasta sayısı her geçen yıl katlanarak artsa da organ bağışı ihtiyacı karşılayacak düzeye ulaşamamaktadır. Organ bağışında bulunanlar (kadaverik) sadece hastaların değil, potansiyel canlı bağışçıların da hayatlarına ışık tutmaktadır.