ÜNİVERSİTE
  • Elazığ Yolu 15. km. 44280 Battalgazi/MALATYA
  • +90 422 341 06 60 - +90 422 377 01 00

RANDEVU AL

Online Randevu

LABORATUVAR SONUÇLARI

Tetkik Sonuçları

ÖZEL İŞLEMLER

Özel İşlemler Listesi

ÇAĞRI MERKEZİ:444 1996        

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Öğretim Üyelerimiz

Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Moleküler mikrobiyolojik tetkikler, klinik tanı ve tedavinin yönlendirilmesinde ve araştırma amaçlı çalışmalar- da üst düzey veriler sağlamaktadır. Ancak bu yöntemlerin çalışılabilmesi için üç önemli kriterin sağlanmış ol- ması gereklidir. Bunlar; 1. İyi yetişmiş uzman insan kaynağı, 2. Yüksek maliyet gerektiren teknolojik alt yapının oluşturulmuş olması ve 3. Moleküler mikrobiyolojik analizlerin yapılması süreçlerinin özellikleri göz önüne alı- narak belirlenen teknik ve mimari özelliklere sahip olarak inşa edilmiş laboratuvar.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Moleküler Mikrobiyoloji Laboratuvarı, yukarıda belirtilen kri- terleri uzun yıllardır sağlamış ve ülkemizdeki en modern moleküler mikrobiyoloji laboratuvar- larının biri durumuna gelmiştir. Sahip olunan bu kaynaklardan klinik tanı amaçlı olarak diğer kamu ve özel sağlık kurumlarının da faydalanması ve araştırma amaçlı olarak bilim insanları- nın hizmetine sunulmasının önemli kamu menfaati sağlayacağı düşünülmüştür. Bu amaçla la- boratuvarımızda yapılmakta olan moleküler mikrobiyolojik testlerin listesi hazırlanmış ve bu olanaktan faydalanmak isteyen sağlık kuruluşları veya araştırıcılar için testlerin fiyat özellikleri belirtilmiştir.

Genel Bilgiler